A Cova das Choias

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de comic galega

Entidade editora:
Lugar:
Xenebra
País:
Suíza
Inicio:
1973
Fin:
1973
Fundación
Xosé Díaz
Xesús “Chichi” Campos
Dirección
Xosé Díaz
Xesús “Chichi” Campos
Administración
Xosé Díaz
Xesús “Chichi” Campos
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
12 páxinas
Contido:
Comic satírico que desenvolve historias reivindicativas das libertades cortadas polo réxime franquista.
Ilustracións:
Comic
Publicidade:
Non ten