Nova Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Cultura y Política

Entidade editora:
Lugar:
París
País:
Bélxica Francia
Inicio:
1966
Dirección
Isaac François. Ano 1966
Jan Verbertlaf. Ano 1973
M. Albert Coninck. Ano 1973
Colaboración
A. García
Antón de Ponte
Antonio Soureiro
Antonio Vila
Emilio Ferreiro
Faraldo
J. Eiroa
Mareiro
S. Novo
Xesús Lameiro
Xoaquín Faraldo
Xosé Castelao
Ramón de Valenzuela
Santiago Álvarez
Ilustración
Castelao
Periodicidade:
Bimestral, e co paso do tempo faise trimestral
Idioma:
En 1966 predominio do castelán sobre o galego, mentres que na revista do ano 1973 sucede o contrario
Formato:
1966: 25,5 x 13,5 cm. 1973: 22 x 15,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 66 e 76 páxinas
Prezo:
1966: España: 25 ptas.; Francia: 2,5 francos; Bélxica: 25 francos belgas; Suíza: 2,5 francos suízos; R.F.A: 2,5 marcos; EE.UU., Cuba, México, Arxentina, Brasil, Venezuela, Uruguai e demais países iberoamericanos: 0,5$ ou o seu equivalente. En 1973: España: 35 ptas.; Francia: 3 francos; Suíza: 2,25 francos suízos; Alemaña: 2 marcos; Holanda: 2 floríns; América: 0,75$; Inglaterra: 4 chelíns; Suecia: 3 coroas
Lugares de distribución:
España, Francia, Bélxica, Suíza, RFA, Inglaterra, USA, URSS
Redacción:
Anatole-France-93-Bagnolet. París
Imprenta:
Imprenta Hermel, 49 Rue Hermel. París.
Contido:
Prensa de carácter político antifascista: "Nova Galicia será sobre todo, un activo combatiente por que se liquiden definitivamente las formas fascistas de poder, que atenazan aún a España y se conquiste la libertad y la democracia". Contén diversos artigos, nos que se analiza a problemática da economía galega, a vida política, cultural e social, denunciando o rexime imperante en España. En todas estas facetas está presente o fenómeno da emigración.
Observacións:
Os primeiros números edítanse en Francia, mentres que os de 1973 parecen editados en Bélxica. A presentación do número de 1973 faise en follas grampadas.
Ilustracións:
Aparece algunha reprodución artística e debuxos de Castelao.
Publicidade:
Non ten