Galiza Sempre

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Xenebra
País:
Suíza
Inicio:
1992
Coordinación
Carlos Díaz Martínez
Colaboración
Baldomero Álvarez
Henrique Rabuñal
José Manuel Villar
Manuel Domínguez
Placeres Landrove
Ricardo Sarmiento
Xesús Gómez
Carlos Díaz Martínez
Revisión
Henrique Rabuñal
Idioma:
Galego
Formato:
24 x 15 cm.
Extensión:
32 páxinas
Tiraxe:
5.000 exemplares
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Imprenta Enrique Castro, Rosalía de Castro, 27. Carballo.
Contido:
Prensa societaria centrada na historia da entidade editora, fundación, actividades e que tamén informa sobre temas de interese para os emigrantes como o dereito ao voto. Inclúe diversos traballos de creación literaria. O número de 1992 está dedicado á radio galega na Xenebra e especialmente ao programa de radio Galiza Sempre.
Observacións:
Aparecen como entidades colaboradoras: Irmandade Galega na Suíza, A Nosa Terra, A Nosa Galiza, Rádio Tonic F. M. e o Banco Pastor
Ilustracións:
Poucas fotografías de grupos folclóricos e de profesionais da radio.
Publicidade:
Escasa, redúcese a anuncios de medios de comunicación, comerciais e dun banco.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992