Boletín Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Paris
País:
Francia
Data de inicio:
1977
Ano de inicio:
[1977]
Ilustración:
Idioma:
Predominio do castelán, en galego só hai unha colaboración e un poema
Formato:
30 x 21,5 cm
Extensión:
12
Redacción:
5 Rue Las Cases. Paris
Imprenta:
Paris. Illa de Francia.
Contido:
Publicación de Sociedade e política que pretende a difusión de ideas nacionalistas e aborda o problema da lingua galega. Complétase con novas de carácter artístico e literario e información deportiva
Ilustracións:
Moi escasas, unicamente aparece un debuxo de Castelao na primeira páxina da Revista, e outro dun futbolista para ilustrar o apartado dedicado a deportes
Publicidade:
Un anuncio do Banco Pastor que ocupa unha páxina ao final da revista
Números consultados:
1977
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1977
1978