Correo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1965
Dirección
Perfecto López Romero. nº 1
Francisco Regueira. nº 120
Manuel Corbacho Monteagudo. nº 24
Colaboración
Bernardo Souto
Castro Couso
Francisco Regueira
Ben-Cho-Shey
Carlos Casares
Celso Emilio Ferreiro
Daniel Cortezón
Darío Xohán Cabana
Emilio Pita
Isaac Díaz Pardo
Luis González Seara
Manuel Iglesias Corral
Manuel María
Moisés da Presa
Pura Vázquez Iglesias
Ramón Otero Pedrayo
Rodolfo Prada
Sebastián Martínez-Risco
Valentín Fernández
Víctor Luís Molinari
Xerardo Álvarez Gallego
Periodicidade:
Irregular, nun comezo quincenal e posteriormente mensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
40 x 28 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Prezo:
Irregular, entre 20 $ e 200 $
Redacción:
José Bonifacio, 483. Bos Aires
Loria, 553. Bos Aires
Rivadavia, 3760. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta COTGAL, Rivadavia, 767. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral, na que merece unha especial atención a situación política española e galega, analizada desde unha óptica nacionalista. Tamén aborda as noticias da actualidade local, que aparecen recollidas por provincias. Igualmente informa da situación da colectividade e das actividades das asociacións, como o Centro Gallego e os centros provinciais ("Noticias de la Colectividad" ou "De nuestra Colectividad"). Destacan as diversas colaboracións de personalidades galegas sobre diferentes aspectos culturais. A publicación complétase con páxinas deportivas, para a muller, de ocio, colaboracións literarias, etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías sociais e de personalidades
Publicidade:
Anuncios comerciais, axencias de viaxes, hoteis, profesionais e empresas industriais
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 117, 118
1973: n.º 166
1976: n.º 203, 204, 209
1977: n.º 219-221