Correo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
El periódico para los 600.000 hogares gallegos del Río de la Plata
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
3/10/1965
Ano de inicio:
1965
Dirección:
Perfecto López Romero. nº 1; Francisco Regueira. nº 120; Manuel Corbacho Monteagudo. nº 24;
Colaboración:
Ben-Cho-Shey; Bernardo Souto; Castro Couso; Darío Xohán Cabana; Francisco Regueira; Luis González Seara; Manuel María; Sebastián Martínez Risco; Carlos Casares ; Celso Emilio Ferreiro ; Daniel Cortezón ; Emilio Pita ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel Iglesias Corral ; Moisés da Presa ; Pura Vázquez Iglesias ; Ramón Otero Pedrayo ; Rodolfo Prada ; Valentín Fernández ; Víctor Luís Molinari ; Xerardo Álvarez Gallego ;
Periodicidade:
Irregular, nun comezo quincenal e posteriormente mensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
40 x 28 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Prezo:
Irregular, entre 20 $ e 200 $
Redacción:
José Bonifacio, 483. Bos Aires
Loria, 553. Bos Aires
Rivadavia, 3760. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta COTGAL, Rivadavia, 767. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral, na que merece unha especial atención a situación política española e galega, analizada desde unha óptica nacionalista. Tamén aborda as noticias da actualidade local, que aparecen recollidas por provincias. Igualmente informa da situación da colectividade e das actividades das asociacións, como o Centro Gallego e os centros provinciais ("Noticias de la Colectividad" ou "De nuestra Colectividad"). Destacan as diversas colaboracións de personalidades galegas sobre diferentes aspectos culturais. A publicación complétase con páxinas deportivas, para a muller, de ocio, colaboracións literarias, etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías sociais e de personalidades
Publicidade:
Anuncios comerciais, axencias de viaxes, hoteis, profesionais e empresas industriais
Números consultados:
1965: n.º 1-6
1966: n.º 7-30
1967: n.º 31-53
1968: n.º 54-76
1969: n.º 77-100
1970: n.º 101-124
1971: n.º 125-148
1972: n.º 150, 153-154, 156-159, 161
1973: n.º 162- 163, 166-170, 172-173
1974: n.º 174-179, 181-182, 184-186
1975: n.º 187-189, 192-193, 195, 197-199
1976: n.º 200-210
1977: n.º 222-225
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º 117, 118
1973: n.º 166
1976: n.º 203, 204, 209
1977: n.º 219-221