Subtítulo:

Boletín Informativo de la Sociedad Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano Mutual Cultural y Recreativo

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1992
Colaboración
Ademar Álvarez Álvarez
Alfredo C. Peña
Darío F. Etchart
Francisco J. Fontaíña
Gabriela S. Peña
Jesús Pérez Boo
Marcela Álvarez
Mariana Cecilia Pérez de la Torre
Comisión de prensa
Alfredo Carlos Peña
Darío F. Etchart
Francisco J. Fontaíña
Jesús Pérez Boo
Periodicidade:
Anual (no editorial do n.º 1 presentan a publicación como cuadrimestral); 1998: Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
22 x 17 cm
Extensión:
Variable, entre 20 e 52 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Moreno, 328. Bos Aires.
Contido:
Boletín societario que contén fundamentalmente noticias e informacións sobre a mesma, complementadas con artigos de información xeral e de España, noticias culturais, colaboracións literarias, seccións recreativas, información para emigrantes (axudas, pensións) e páxinas sociais
Observacións:
A revista preséntase en formato de páxinas fotocopiadas e grampadas, polo que a calidade das ilustracións é deficiente
Ilustracións:
Fotografías de sociedade e de actos da entidade, vistas de Galicia e retratos de personalidades galegas como Rosalía. No n.º 3 aparece diferenciada unha páxina gráfica con fotografías sociais
Publicidade:
Escasa no primeiro número, increméntase nos seguintes. Aparecen anuncios de axencias de viaxes, restaurantes, bares, negocios de galegos, anuncios de profesionais (estudios contables, axentes de seguros) etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 1
1993: n.º 2
1994: n.º 3
1998: n.º 6, 7
2001: n.º 9
2003: n.º 11