Boletín Oficial del Centro Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
El que persevera vence
Todo por Galicia y para Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Avellaneda
País:
Arxentina
Inicio:
1903
Fin:
1930
Dirección
Abelardo Álvarez
Francisco Bárcena
H. Chantrero
A. Paredes Rey. nº 1
Administración
José Otero Conde
Juan Neira
A. Paredes Rey. nº 1
Colaboración
Alejandro Barreiro
Alejandro Miguens Parrado
Almafuerte
Avelino Rodríguez Elías
Avelino Veloso
B. Rodríguez
Ernesto Crespo
Francisco Grandmontagne
Francisco Mañach
Idilio Pajaro Nieves
Ignacio Ares de Parga
Ignacio Cruces
Joaquín Pesqueira
José Lesta Meis
José Novo Santos
José Ramón Lence
Luis Regueira
María de los Ángeles Vázquez
Miguel Revestido
Rafael de Arjonilla
Ramón Armada Teijeira
Ricardo Palma
Xan Cirolas
Antón Villar Ponte
Fortunato Cruces
Juan Rial
Leandro Carré Alvarellos
Manuel Castro López
Manuel Lugrís
Ricardo Conde
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades, principalmente nos últimos números que abarcan varios meses
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
26 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente entre 16 e 24 páxinas, pero oscila entre 16 e 36
Redacción:
Mitre (Avenida), 269. Avellaneda
Mitre (Avenida), 780. Avellaneda
Imprenta:
Establecimiento Gráfico J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Imprenta "La Voz del Comercio", Avellaneda. Avellaneda.
Imprenta El Progreso, Avellaneda. Avellaneda.
Contido:
Publicación societaria editada polo Centro Gallego de Avellaneda. Dedica a maior parte das súas páxinas a aspectos internos da institución, informando sobre os diferentes actos sociais e culturais organizados pola mesma (cursos, conferencias, romarías, festas etc.) e con notas sociais como "Sección Oficial", "Ecos sociales". Tamén contén artigos que abordan outros temas como os culturais, que son escasos e, en xeral, bastante intranscendentes, o mesmo que as colaboracións literarias.
Ilustracións:
Moi escasas. Na portada reproduce unha alegoría da unidade hispano-americana e, posteriormente, a cruz de Santiago. No interior inclúe ocasionalmente fotografías institucionais e de sociedade.
Publicidade:
Abundante, anuncios de bancos, comercios, profesionais, industria artesanal, compañías de navegación. Existe unha sección de avisos para os asociados, na que abunda o pequeno comercio.
Relacionadas:
Breogán. (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Centro Gallego. (Editado pola mesma entidade)
Terra, A. 1930 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Revista Oficial del Centro Gallego de Avellaneda. 1931 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1903: n.º 1-4
1904: n.º 5-16
1905: n.º 17, 19-29
1906: n.º 30-41
1907: n.º 42-53
1908: n.º 54-65
1909: n.º 66-77
1910: n.º 78-88
1911: n.º 89-100
1912: n.º 101-112
1913: n.º 113-124
1914: n.º 125-136
1915: n.º 137-148
1916: n.º 149-160
1917: n.º 161-172
1918: n.º 173-184
1919: n.º 185-196
1920: n.º 197-200