Subtítulo:

Publicación Oficial de la Sociedad Hijos del Partido de Carballino: Revista Oficial

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1931
Colaboración
Alicio Pérez
Ángel Suárez
E. Blanco Pérez
Francisco L. Bernárdez
J. Bal y Gay
Julio Dantas
O. Alonso Campos
Quintanilla
Castelao
Francisco Añón
Manuel Blanco
Salvador Cabeza de León
Comisión de prensa
J. González Francisco
José Blanco
José Estévez
Maximino Pérez
Modesto García
Ilustración
Castelao
Carlos Maside
Sinatura de artigos reproducidos
Eduardo Pondal
Luís Amado Carballo
Rosalía de Castro
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 44 e 72 páxinas
Redacción:
Alsina, 2183. Bos Aires
Belgrano, 2159. Bos Aires
Imprenta:
Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Talleres Gráficos América, Centenario, 518. Bos Aires.
Tipografía VIRS, Gascón, 329-333. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que achega aos seus integrantes a información sobre a mesma (estatutos, memorias anuais, proxectos, descrición de actividades, notas sociais etc.), así como diferentes chamamentos a colaborar coa mesma e a prol da unidade das sociedades do distrito. Contén importantes colaboracións literarias e inclúe numerosas noticias e artigos sobre Galicia, particularmente sobre a comarca do Carballiño
Observacións:
En 1993 foi editado o n.º 6 desta publicación, con motivo do 75 aniversario da institución, encargándose da súa coordinación Manuel Conde González e Gloria Gayoso
Ilustracións:
Localizadas preferentemente nas páxinas centrais. Fotografías e viñetas, con vistas de Galicia e O Carballiño, de sociedade e unha "galeria infantil", debuxos de Castelao e Maside etc.
Publicidade:
Anuncios comerciais (restaurantes, almacéns, cafés, imprentas etc.), bancos, pequena industria, productos de consumo, profesionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 6