Subtítulo:
Publicación Oficial de la Sociedad Hijos del Partido de Carballino: Revista Oficial
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/11/1931
Ano de inicio:
1931
Ilustración:
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Alicio Pérez; Ángel Suárez; E. Blanco Pérez; Francisco L. Bernárdez; J. Bal y Gay; Julio Dantas; O. Alonso Campos; Quintanilla; Castelao ; Francisco Añón ; Manuel Blanco ; Salvador Cabeza de León ;
Comisión de prensa:
J. González Francisco; José Blanco; José Estévez; Maximino Pérez; Modesto García;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 44 e 72 páxinas
Redacción:
Alsina, 2183. Bos Aires
Belgrano, 2159. Bos Aires
Imprenta:
Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Talleres Gráficos América, Centenario, 518. Bos Aires.
Tipografía VIRS, Gascón, 329-333. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que achega aos seus integrantes a información sobre a mesma (estatutos, memorias anuais, proxectos, descrición de actividades, notas sociais etc.), así como diferentes chamamentos a colaborar coa mesma e a prol da unidade das sociedades do distrito. Contén importantes colaboracións literarias e inclúe numerosas noticias e artigos sobre Galicia, particularmente sobre a comarca do Carballiño
Observacións:
En 1993 foi editado o n.º 6 desta publicación, con motivo do 75 aniversario da institución, encargándose da súa coordinación Manuel Conde González e Gloria Gayoso
Ilustracións:
Localizadas preferentemente nas páxinas centrais. Fotografías e viñetas, con vistas de Galicia e O Carballiño, de sociedade e unha "galeria infantil", debuxos de Castelao e Maside etc.
Publicidade:
Anuncios comerciais (restaurantes, almacéns, cafés, imprentas etc.), bancos, pequena industria, productos de consumo, profesionais etc.
Números consultados:
1931: n.º 1
1935: n.º 5
Nova etapa:
1993: n.º 6
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 6