Subtítulo:

Órgano de la Sociedad Agraria y Cultural Hijos del Partido de Corcubión
Órgano de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 66-74: Revista cultural e informativa de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 118-161: Órgano y propiedad de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión
N.º 172: Publicación de la Asociación Benéfica, Cultural del Partido de Corcubión
A partir do n.º 185: Revista de la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión

Lema:
Alborada tiene como único lema defender, en todo momento, los intereses de nuestra comarca, despertando la apatía y haciendo labor educativa.
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1925
Dirección
A. Díaz Novo. nº 118
Gervasio Paz Lestón. nº 172
Manuel Conde González. nº 185 en adiante
A. Díaz Novo. nº 30-42
M. González. nº 59-74
Colaboración
A. Zapata García
C. Arze
Campos Núñez
J. M. Martínez Bargiela
Xesús Bal y Gay
Florencio Delgado Gurriarán
Francisca Herrera Garrido
Luís Amado Carballo
Ramón Otero Pedrayo
Rodolfo Alonso Ramos
Corresponsalía
E. V. Luis Lamela García
I. Cabrinetty
M. Suárez Noya
Xaquín da Faneca
Xefatura de redacción
Manuel Conde González. nº 185 en adiante
Periodicidade:
Mensual, trimestral, semestral e anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego só aparecen algunhas colaboracións literarias
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 24 e 70 páxinas
Prezo:
No n.º 42 a publicación está reservada para socios; a partir dese número véndese aos non asociados: n.º solto: 1,50$; 3 meses: 3,60$; 6 meses: 7,40$; 1 ano: 14$
Redacción:
Venezuela, 2164. Bos Aires
Defensa, 365. Bos Aires
Callao, 230. Bos Aires
Venezuela, 1580. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1180. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Imprenta Gonçalvez, 17 de Octubre (Avenida), 3968. Bos Aires.
Imprenta Los Celtas, Piedras, 1835. Bos Aires.
Ruiz Hnos., Venezuela. Bos Aires.
Franzani y Espejo, Dorrego, 936-40. Bos Aires.
A. Pedemonte, Cochabamba, 667. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que concede unha grande importancia ás noticias referidas á entidade editora (asembleas, actividades realizadas en Arxentina e Galicia, nómina de socios ingresados, noticias sociais, necrolóxicas, etc.) e da comarca de orixe. Compleméntase a publicación con artigos de temática variada (hispanoamericanismo, emigración, notas históricas e sociais da comarca, actualidade arxentina, etc.), colaboracións literarias, artigos divulgativos e pasatempos.
Observacións:
O n.º 185 sae en decembro de 1990 cunha periodicidade anual, despois de interromper a súa publicación durante 11 anos
Ilustracións:
Abundantes. Aparecen preferentemente imaxes de actos sociais, fotografías de Galicia e de personalidades galegas, etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios comerciais, bancos galegos, algúns radicados en Corcubión (Banco Perfecto Castro, Banco Manuel Miñones), venda de libros, etc.
Relacionadas:
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1925: n.º 1-5
1926: n.º 6-17
1927: n.º 18-29
1928: n.º 30-41
1929: n.º 42-53
1930: n.º 54-59
1931: n.º 60-68
1932: n.º 69-73
1933: n.º 74-78
1934: n.º 79-83
1935: n.º 84-88
1936: n.º 89-93
1937: n.º 94-98
1944: n.º 123-125
1945: n.º 126-129
1946: n.º 130-133
1947: n.º 134-137
1948: n.º 138-140
1949: n.º 141-144
1950: n.º 145-148
1951: n.º 149-152
1952: n.º 153-155
1953: n.º 156-158
1954: n.º 159-161
1955: n.º 162
1957: n.º 167
1961: n.º 170
1964: n.º 173
1990: n.º extraordinario 68 aniversario
1991: n.º extraordinario 69 aniversario
1993: n.º 187
1997: n.º extraordinario 75 aniversario
2002: n.º 189 (80 aniversario)
2008: n.º 190
2009: n.º 191
2010: n.º 192
2011: n.º 193
2013: n.º 194
2016: n.º 195