Opinión Galeguista

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Páxina da Organización Nazonalista Repubricana Galega de Bos Aires
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/10/1934
Ano de inicio:
1934
Dirección:
Xosé Barreiro Romero. nº 5 en adiante;
Administración:
Xosé María Domínguez. nº 5 en adiante;
Colaboración:
Lino Pérez; Victoriano Martínez Baqueiro; Rodolfo Prada ;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Extensión:
Xeralmente 4 páxinas, agás o primeiro número que ten 2
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de carácter político editada pola delegación do Partido Galeguista en Bos Aires. A súa finalidade é a difusión das ideas nacionalistas no seo da colectividade porteña, e informar sobre as actividades organizadas polos galeguistas, tanto en Galicia como na emigración. A maior parte dos artigos versan sobre os postulados do nacionalismo galego e a defensa do proxecto político do Partido Galeguista
Observacións:
Case ningún artigo está asinado
Ilustracións:
Moi escasas, algún retrato e viñeta
Publicidade:
Escasa, constiutuída por anuncios de establecementos comerciais, bancos e do Partido Galeguista
Números consultados:
1934: n.º 1, 2
1935: n.º 3-10
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1934: n.º 2, 3
1935: n.º 4-10