Lema:
Todo por la libertad y la democracia
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1962
Dirección
C. A. González
Administración
José Ramón Tarela. nº 3
Colaboración
Alfonso Álvarez Gándara
Avelino Díaz
J. Rodríguez
Juan Pérez Fernández
Xosé B. Abraira
Andrés Torres Queiruga
Celso Emilio Ferreiro
Eliseo Pulpeiro
Emilio González López
Emilio Pita
Francisco Fernández del Riego
Manuel Lueiro Rey
Ramón Otero Pedrayo
Valentín Paz-Andrade
Comisión de prensa
Eliseo Barrio
Jesús Barcala
José Ramón Tarela
Secretaría de redacción
J. Rodríguez. nº 3
Periodicidade:
Mensual, con irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
39 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 6 e 12
Prezo:
Moi variable. N.º 1: 5$; n.º 12: 7$; n.º 27: 10$
Redacción:
Hipólito Irigoyen, 642. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Arece, Hipólito Irigoyen, 164. Bos Aires.
Contido:
Esta publicación xurdiu tras as loitas internas no seo da Federación de Sociedades Gallegas, como voceiro da Unión Federal Gallega Democrática, facción que critica fortemente a través desta revista a orientación "comunista", segundo eles, da Federación. Progresivamente concederán unha maior atención a outros temas da colectividade, informando da situación galega e das actividades das sociedades e dos centros provinciais. Reproducen ademais artigos de intelectuais galegos e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Moi escasas, algunha fotografía de sociedade ou de personalidades galegas
Publicidade:
Moi escasa, aparece algún aviso comercial ou profesional, audicións radiais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1962: n.º 1-8
1963: n.º 9-19
1964: n.º 20-27
1965: n.º 28-30
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso