Orientación Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Todo por la libertad y la democracia
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
2/1/1962
Ano de inicio:
1962
Dirección:
C. A. González;
Administración:
José Ramón Tarela. nº 3;
Colaboración:
Alfonso Álvarez Gándara; Avelino Díaz; Eliseo Pulpeiro; J. Rodríguez; Juan Pérez Fernández; Xosé B. Abraira; Andrés Torres Queiruga ; Celso Emilio Ferreiro ; Emilio González López ; Emilio Pita ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel Lueiro Rey ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz Andrade ;
Comisión de prensa:
Eliseo Barrio; Jesús Barcala; José Ramón Tarela;
Secretaría de redacción:
J. Rodríguez. nº 3;
Periodicidade:
Mensual, con irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
39 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 6 e 12
Prezo:
Moi variable. N.º 1: 5$; n.º 12: 7$; n.º 27: 10$
Redacción:
Hipólito Irigoyen, 642. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Arece, Hipólito Irigoyen, 164. Bos Aires.
Contido:
Esta publicación xurdiu tras as loitas internas no seo da Federación de Sociedades Gallegas, como voceiro da Unión Federal Gallega Democrática, facción que critica fortemente a través desta revista a orientación "comunista", segundo eles, da Federación. Progresivamente concederán unha maior atención a outros temas da colectividade, informando da situación galega e das actividades das sociedades e dos centros provinciais. Reproducen ademais artigos de intelectuais galegos e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Moi escasas, algunha fotografía de sociedade ou de personalidades galegas
Publicidade:
Moi escasa, aparece algún aviso comercial ou profesional, audicións radiais etc.
Números consultados:
1962: n.º 1-8
1963: n.º 9-19
1964: n.º 20-27
1965: n.º 28-30
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1962: n.º 1-8
1963: n.º 9-19
1964: n.º 20-27
1965: n.º 28-30

números