Mundo Gallego [1980]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico del Centro Galicia de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1980
Dirección
Avelino García Melle
Manuel Caramelo Gómez
Oscar Gañete Blasco
Presidencia
Manuel Caramelo Gómez. nº 6
Vicepresidencia
Jesús Varela Sánchez. nº 6
Colaboración
Abelardo Lago
Adriana Viturro
Amparo Díaz de Córdoba
Camilo Castro
Carlos Penelas
Carmen Graña Barreiro
Gumersindo Sobrado
Horacio Vázquez
Hugo Rodino Lalín
Humberto Souto
Ignacio Vázquez Maza
J. Varela Sánchez
M. Roldán Varela
María Ángeles Iglesias Conde
María Teresa Bouzas Ojeda
Marisol Pérez García
Silvina Andini
Bieito Cupeiro
Ricardo Flores
Corresponsalía
María Esther Martínez Eiras, Galicia
Prosecretaría de actas
Mabel Couselo. nº 6
Prosecretaría
Alicia Casais de Corme. nº 6
Secretaría de actas
Graciela Pereira. nº 6
Secretaría
José B. Díaz saavedra. nº 6
Vogalía
Antonio Pérez Lobato. nº 6
Carlos Caramelo Díaz. nº 6
Ignacio Vázquez Maza. nº 6
Periodicidade:
Trimestral, con irregularidades. Entre 1997-2001 bimensual
Idioma:
Bilingüe, con gran predominio do castelán
Formato:
40 x 29 cm. 1997-2001: 39'5 x 29 cm.
Extensión:
Irregular, entre 8 e 32 páxinas
Redacción:
Belgrano, 1841. Bos Aires
Bartolomé Mitre, 2538. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Alemán, 25 de Mayo, 1626. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria editada polo Centro Galicia, entidade na que se fusionan os catro centros provinciais anteriormente existentes en Bos Aires. A maior parte dos contidos informan das actividades realizadas pola institución e as súas diferentes comisións (deportes, festas, obras etc.), así como da programación da galería de arte (exposicións). Tamén inclúe novas sociais e informacións da colectividade, destacando a celebración dos grandes eventos como as Xornadas Patrióticas Galegas, e de Galicia, coa sección "Desde Galicia" escrita por Luis Moskowich e a reprodución de novas recollidas da prensa galega. Complétase con diversas colaboracións literarias, informacións para emigrantes e artigos sobre Galicia de temática cultural, histórica, xeográfica etc.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, das instalacións, de personalidades destacadas do Centro, así como das diferentes comisións e outras que complementan graficamente os artigos
Publicidade:
Moi abundante e variada, aparecen avisos comerciais moi diversos, de axencias de viaxes, bancos, profesionais, produtos de consumo, etc.
Relacionadas:
Centro Galicia de Buenos Aires. 2004 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1980: n.º 1, 2
1981: n.º 3-8
1982: n.º 9-12
1983: n.º 13-17
1984: n.º 18-22
1985: n.º 23-27
1986: n.º 28-32
1987: n.º 33-37
1988: n.º 38-42
1989: n.º 43-45
1990: n.º 46-49
1991: n.º 50-53
1992: n.º 54-58
1993: n.º 59-61
1994: n.º 62-64
1995: n.º 66-69
1996: n.º 70-73
1997: n.º 74-78
1998: n.º 79-83
1999: n.º 84-88
2000: n.º 89-93
2001: n.º 94-98
2002: n.º 99-102
2003: n.º 103-105
2004: n.º 109
2005: n.º 111