Subtítulo:

Boletín de Cultura Galega: Idearium da I.N.G. n'América do Sul

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1923
Fin:
1923
Dirección artística
Francisco Lamas
Dirección
Ramiro Isla Couto
Administración
Xenaro F. Couto
Colaboración
C. Fernández Mazas
F. Bello Piñeiro
Teixeira de Pascoaes
X. Quintanilla
Castelao
Antón Villar Ponte
Fermín Bouza Brey
Luís Peña
Ramón Cabanillas
Vicente Risco
Victoriano Taibo
Redacción
Antonio Vázquez Palacios
Arturo Carril
Carlos Rodríguez
Miguel Revestido
Xavier Insua
Xosé Ares Miramontes
Secretaría
Santiago G. Nolla
Xefatura de redacción
Eduardo Blanco Amor
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego, mesmo nos avisos comerciais
Extensión:
20 páxinas, agás o número do 25 de xullo que ten 24
Prezo:
N.º solto: 0,25$; 12 números: 3$; combinado co boletín Nós, 9$; combinado co boletín Nós e a novela mensual de Céltiga, 11$
Redacción:
Brasil, 1084. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos El Arte, General Eugenio Garzón, 3739. Bos Aires.
Contido:
Publicación nacionalista editada pola Irmandade Nazonalista Galega, na que colaboran importantes personalidades galeguistas. Contén artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, colaboracións literarias de autores galegos e portugueses ("Os nosos poetas", "Letras irmáns"), e información sobre as actividades realizadas dentro da colectividade ("Da causa" e "De Nós").
Observacións:
Existe unha edición fascimilar
Ilustracións:
Publicación cun deseño moi coidado, que insire diversos debuxos para mellorar a edición dos artigos. A pesar de non ser moi numerosas, destacan as reproducións da obra gráfica de artistas galegos.
Publicidade:
Abundante, aparecen, sobre todo, anuncios de tabacos, comerciais, venda de publicacións (boletín Nós e outros libros galeguistas).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1923: n.º 5