Subtítulo:

Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense

Lema:
La unión por la grandeza
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1943
Dirección
Abelardo Lago
Alfonso Díaz Trigo
Antonio S. Fernández
Avelino Díaz
Francisco Fernández
Indalecio Álvarez
José B. Díaz Saavedra
Julio Fernández
Administración
Francisco Fernández
Indalecio Álvarez
José Perea
Antonio Fernández López
Colaboración
Abelardo Lago
Carmen Ramudo
Castro Couso
F. Engroba
Fiz A. Fernández
Ignacio Vázquez Maza
José Cobelo
José Pérez
José Ramiro Vázquez
Juan C. Fernández
Juan Vicente Viquera
Lino Arias
M. D. Varela Buxán
M. García Barros
Marcelino Lastra
Roberto C. López
Castelao
Antón Alonso Ríos
Daniel Cortezón
Francisco Fernández del Riego
Manuel María
Pura Vázquez Iglesias
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Suárez Picallo
Sebastián Martínez-Risco
Víctor Luís Molinari
Xesús Alonso Montero
Secretaría de redacción
Julio Fernández
Manuel Díaz
Axente comercial
José Núñez Fernández
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades. Algún número é bimensual
Idioma:
Predominio do castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
41 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Alsina, 3081. Bos Aires
Belgrano, 1841. Bos Aires
Garay, 1856. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Voceiro societario, editado para informar das actividades sociais e culturais realizadas pola entidade editora e doutros asuntos do seu interese (datos das comisións directivas, ingreso de socios, memorias sociais, balances económicos, etc.). Tamén contén noticias da colectividade emigrada en xeral, da actualidade galega, principalmente lucense, e artigos que abordan diversos temas xeográficos, históricos e culturais da súa provincia de referencia
Ilustracións:
Fotografías de actos organizados polo Centro, de instalacións de sociedade, evocadoras de Galicia, de personalidades etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais (agrupados nos primeiros números no epígrafe "Comerciantes lucenses"), axencias de viaxes, profesionais, bancos, actos societarios etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1943: n.º 1-8
1944: n.º 9-20
1945: n.º 21-31
1946: n.º 32-43
1947: n.º 44-54
1948: n.º 55-66
1949: n.º 67-78
1950: n.º 79-90
1951: n.º 91-102
1952: n.º 103-114
1953: n.º 115-126
1954: n.º 127-138
1955: n.º 139-150
1956: n.º 151-162
1957: n.º 163-174
1958: n.º 175-186
1959: n.º 187-198
1960: n.º 199-210
1961: n.º 211-221
1962: n.º 222, 224-231, 233
1963: n.º 234-245
1964: n.º 246-257
1965: n.º 258-269
1966: n.º 270-281
1967: n.º 282-293
1968: n.º 294-300
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso