Lema:
La unión por la grandeza
Subtítulo:
Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1943
Ano de inicio:
1943
Dirección:
Abelardo Lago; Alfonso Díaz Trigo; Antonio S. Fernández; Avelino Díaz; Francisco Fernández; Indalecio Álvarez; José B. Díaz Saavedra; Julio Fernández;
Administración:
Francisco Fernández; Indalecio Álvarez; José Perea; Antonio Fernández López ;
Axente comercial:
José Núñez Fernández;
Colaboración:
Abelardo Lago; Antón Alonso Ríos; Carmen Ramudo; Castro Couso; F. Engroba; Fiz A. Fernández; Ignacio Vázquez Maza; José Cobelo; José Pérez; José Ramiro Vázquez; Juan C. Fernández; Juan Vicente Viquera; Lino Arias; M. D. Varela Buxán; M. García Barros; Manuel María; Marcelino Lastra; Roberto C. López; Sebastián Martínez Risco; Castelao ; Daniel Cortezón ; Francisco Fernández del Riego ; Pura Vázquez Iglesias ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Suárez Picallo ; Víctor Luís Molinari ; Xesús Alonso Montero ;
Secretaría de redacción:
Julio Fernández; Manuel Díaz;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades. Algún número é bimensual
Idioma:
Predominio do castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
41 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
Alsina, 3081. Bos Aires
Belgrano, 1841. Bos Aires
Garay, 1856. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Voceiro societario, editado para informar das actividades sociais e culturais realizadas pola entidade editora e doutros asuntos do seu interese (datos das comisións directivas, ingreso de socios, memorias sociais, balances económicos, etc.). Tamén contén noticias da colectividade emigrada en xeral, da actualidade galega, principalmente lucense, e artigos que abordan diversos temas xeográficos, históricos e culturais da súa provincia de referencia
Ilustracións:
Fotografías de actos organizados polo Centro, de instalacións de sociedade, evocadoras de Galicia, de personalidades etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais (agrupados nos primeiros números no epígrafe "Comerciantes lucenses"), axencias de viaxes, profesionais, bancos, actos societarios etc.
Números consultados:
1943: n.º 1-8
1944: n.º 9-20
1945: n.º 21-31
1946: n.º 32-43
1947: n.º 44-54
1948: n.º 55-66
1949: n.º 67-73
1953: n.º 123-124
1954: n.º 133-135
1955: n.º 146, 149
1957: n.º 165, 169-174
1958: n.º 177, 179-186
1959: n.º 187-188, 190-197
1960: n.º 201-204, 206-208, 210
1961: n.º 212-213, 215, 217-219, 221
1962: n.º 224-228, 230-233
1963: n.º 234-236, 238-245
1964: n.º 249-253, 255-257
1965: n.º 258-262, 267-269
1966: n.º 270-271, 278-281
1967: n.º 282-284, 286-293
1968: n.º 294-296, 298-303
1969: n.º 309, 311-313, 315-316
1970: n.º 318-321, 323, 326-327, 329
1971: n.º 330-331, 333-335, 338-339, 341
1972: n.º 342-345, 347-353
1973: n.º 354-364
1974: n.º 365-367, 368-372
1975: n.º 374-380
1976: n.º 381, 383
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1943: n.º 1-8
1944: n.º 9-20
1945: n.º 21-31
1946: n.º 32-43
1947: n.º 44-54
1948: n.º 55-66
1949: n.º 67-78
1950: n.º 79-90
1951: n.º 91-102
1952: n.º 103-114
1953: n.º 115-126
1954: n.º 127-138
1955: n.º 139-150
1956: n.º 151-162
1957: n.º 163-174
1958: n.º 175-186
1959: n.º 187-198
1960: n.º 199-210
1961: n.º 211-221
1962: n.º 222, 224-231, 233
1963: n.º 234-245
1964: n.º 246-257
1965: n.º 258-269
1966: n.º 270-281
1967: n.º 282-293
1968: n.º 294-300

números