Subtítulo:
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1934
Ano de inicio:
1934
Dirección:
Ramón D. Villar;
Colaboración:
A. Capdevila; A. Zapata García; J. Caamaño Bournacell; Leandro Pita Romero; Manuel María; Ramón Villar Ponte; Varela Buján; Carlos Maside ; César Alvajar ; Eduardo Blanco Amor ; Florencio Delgado Gurriarán ; Francisco Fernández del Riego ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Rey Baltar ; Ricardo Carballo Calero ; Valentín Paz Andrade ; Xavier Bóveda ; Xesús Ferro Couselo ;
Periodicidade:
Mensual, con numerosas irregularidades, aparecen números dobres e triples
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, pero inclúe numerosas colaboracións en galego
Formato:
28,5 x 19,5 cm
Extensión:
Moi variable, entre 28 e 100 páxinas
Redacción:
Belgrano, 3141. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación societaria aborda basicamente temas de interese para os asociados (novas autoridades, servizos facultativos, memorias sociais, programa de actos, movemento de socios etc.), ademais de contar con algúns artigos culturais e divulgativos. Con motivo do Día de Galicia editan números extraordinarios, nos que colaboran numerosos intelectuais galegos con artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, as relacións hispano-arxentinas e traballos de creación literaria
Observacións:
A maior parte dos números consultados son extraordinarios en conmemoración do Día de Galicia, que abarcan 3 números da publicación
Ilustracións:
Fotografías que ilustran os artigos, de colaboradores da revista, evocadoras de Galicia e algunha reprodución artística.
Publicidade:
Moi numerosa e localizada nas páxinas finais da publicación. Comprende avisos comerciais variados, productos como tabaco, cafés, compañías e axencias de navegación, bancos, guía de profesionais médicos, confección, bares e restaurantes etc.
Números consultados:
1947: n.º 165
1950: n.º 195-206
1951: n.º 207-213, 216
1952: n.º 219-230
1953: n.º 231-242
1954: n.º 243-254
1955: n.º 255-266
1956: n.º 267-278
1957: n.º 279-290
1958: n.º 291-298
1959: n.º 299-302
1960: n.º 303-304
1961: n.º 305
1962: n.º 306
1963: n.º 307
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951: n.º 207-208, 213
1953: n.º 236-237

números

Con amor e sin amor... sé ti mesma

Lar ; nº 15(1911), pp. 10
| |