Subtítulo:

Órgano oficial de la Federación Residentes de Teo en Sud-América

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1910
Dirección
J. Rodríguez
A. Pascual. nº 69
Subdirección
A. Pascual
Administración
J. Rodríguez. nº 69
Colaboración
A. Martínez Castro
Antonio Zozaya
Benito de Ventraces
C. Otero
Germán Dacobas
Hector Latino
J. Gómez Osorio
J. Rodríguez
J. Rof Codina
Juan F. Álvarez
M. López
Manuel Bouzón
Manuel Cao Turnes
O xastre de Lalín
R. Vieites
Rogelio Rivero
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Vázquez Castro
Periodicidade:
Mensual (Aparece o 15 de cada mes)
Idioma:
Castelán
Formato:
27,5 x 18 cm.
Extensión:
16 páxinas
Financiamento:
No listado de gastos da Federación aparece a revista como o principal, cun custo entre 65 e 70$.
Redacción:
Belgrano, 694. Bos Aires
Chacabuco, 496. Bos Aires
Victoria, 360. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Contido:
Publicación editada polas sociedades agrarias da comarca de Teo e Vedra, que informa da vida interna e labor desenvolvido polas diferentes institucións que a patrocinan. Inclúe numerosas noticias, crónicas e comentarios da actualidade política e social da comarca, analiza a situación das diferentes parroquias, desde postulados agraristas, e denuncia as manipulacións caciquís e do clero. Tamén recolle diversas notas de sociedade (nacementos, vodas, viaxeiros, etc.) e colaboracións literarias.
Observacións:
A partir de 1916 pasa a denominarse El Eco de Teo e xa nos anos 20 continúa chamándose Unión de Teo y Vedra.
Ilustracións:
Moi escasas, á parte do debuxo da tapa, aparece algunha fotografía, principamente de carácter social.
Publicidade:
Escasa e localizada nas tapas e contratapas, anuncios de establecementos comerciais e produtos de consumo.
Relacionadas:
Eco de Teo, El. 1916 (Teo foi editada pola Federación de Residentes de Teo en Sudamérica. En 1916, hai unha escisión na Federación e o grupo que sae decide publicar unha nova revista que será El Eco de Teo cun carácter máis galeguista.)
Unión de Teo y Vedra. 1920 (Editado pola mesma entidade, pode considerarse unha continuación deste xornal)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1911: n.º 16-20
1912: n.º 21-32
1913: n.º 33-44
1914: n.º 45-56
1915: n.º 57-60