Subtítulo:

Publicación oficial de la sociedad Mondoñedo y distritos

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1926
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías
Cándido Carreira Domenech
Enrique de Antón
F. de Totoumén
Miguel Barreiro Díaz
Salvador Golpe
Xosé María de la Fuente Bermúdez
José Trapero Pardo
Manuel Leiras Pulpeiro
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
46 x 31 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Redacción:
Piedras, 530. Bos Aires
Bernardo de Irigoyen, 483. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, na que unha parte moi importante da mesma está dedicada a informar das súas actividades e situación interna (descrición de actos organizados, Memoria e balance, socios ingresados, estatutos, acordos das directivas etc.). Por outra parte, inclúe novas referidas á actualidade galega, especialmente da comarca de referencia, que aparecen recollidas en "Noticias de Mondoñedo". Defende os intereses locais, como o paso do ferrocarril central galego por Mondoñedo, e realiza diferentes chamamentos ás autoridades municipais. Por último, aparecen artigos e reflexións de temática moi variada e diversas colaboracións literarias.
Observacións:
Asume un lixeiro republicanismo, na Memoria de 1927-28 con críticas á ditadura de Primo de Rivera. Non aparece imprenta pero si anuncios de Imprenta La Iberia, San José, 236.
Ilustracións:
Fotografías que complementan os artigos, así como vistas da comarca, retratos de personalidades e fotografías de sociedade
Publicidade:
Escasa. Avisos de carácter comercial, bancos, lugares para actos sociais etc.
Relacionadas:
Do Noso Lar. 1923 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 4
1927: n.º 11, 13, 14
1928: n.º 15, 16