Suevia [1916]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Gallega

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1916
Fin:
1916
Dirección
Joaquín Pesqueira
Subdirección
J. Barreiro Costoya
Colaboración
A. Fernández Alonso
A. Rey Soto
A. Zapata García
Arreiro Costoya
Castro Seijo
Ignacio Ares de Parga
L. Pedreira
Miguens Parrado
Eugenio López Aydillo
José Costa
Ramón Cabanillas
Valle-Inclán
Roberto Blanco Torres
Victoriano García Martí
Ilustración
Lourido
Castelao
Sinatura de artigos reproducidos
Prudencio Canitrot
Periodicidade:
Quincenal, aparece o 1º e 3º domingo de cada mes
Idioma:
Predominio do castelán, en galego aparece algunha colaboración literaria e artigos soltos
Formato:
31 x 22 cm.
Extensión:
24 páxinas
Prezo:
N.ª solto: 0,20$; trimestre: 1,20$; semestre: 2,40$; ano: 4,80$; exterior: 6$
Redacción:
Alsina, 890. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Peuser, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural ilustrada. "¿Crear un periódico de arte gallego! He ahí una gran empresa de altura, de sacrificio, de abnegación". Na publicación abórdanse temas culturais (literatura, folclore, etc.), políticos (dentro dunha orientación agrarista-galeguista), históricos etc., contando cun amplo número de colaboradores. Outros apartados da revista informan das actividades das asociacións de emigrantes, das novas da colectividade e de Galicia. Tamén inclúe numerosas colaboracións literarias.
Ilustracións:
Revista ilustrada con numerosas reproducións artísticas, fotografías de Galicia, debuxos e viñetas de Castelao, Lourido entre outros.
Publicidade:
Moi numerosa e localizada nas páxinas iniciais e finais. Está constituída por avisos comerciais, de bancos, profesionais etc.
Relacionadas:
Suevia [1913]. 1913 (Dúas publicacións que comparten cabeceira e director. A do ano 13 ten un carácter máis galeguista en canto a de 1916 é máis cultural.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1916: n.º 1-6