Revista Galaica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1879
Fin:
1880
Fundación
Manuel Vázquez Castro
Dirección
Eduardo Caamaño
Colaboración
Francisco González
Joaquín Castro Arias
Manuel Barros (Manuel Vázquez Castro)
T. A. Puig
Periodicidade:
Decenal
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación portavoz oficial do primeiro Centro Gallego de Bos Aires, que é coetánea a El Gallego, co cal manterá fortes polémicas.