Unión de Teo y Vedra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano oficial de las Sociedades Agrarias de Teo y Vedra

Lema:
Por la instrucción, protección y emancipación del pueblo gallego
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1920
Dirección
M. Carneiro Martínez. nº 235
Colaboración
Antonio Balado
Gandarela
José Montes Calviño
José Pereiro
Juan Lamas
Julio Cardales
Montouto
P. Palotes
P. Torres
Ramón Vieites
Valentín Corrales
X. Cachaza
Xan Bay
Xan Braña
Xan do Curro
Xan Pavo
Eduardo Blanco Amor
Eloy Rodriguez
Corresponsalía
Antonio Matalote, Teo e Vedra
Antonio O' Roucho, Teo e Vedra
Gómez de Matelo, Teo e Vedra
J. Neira, Teo e Vedra
Rogelio Caminos, Teo e Vedra
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Predominio do castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente ten 16 páxinas, pero pode chegar a 44
Redacción:
Victoria, 360. Bos Aires
Bernardo de Irigoyen. Bos Aires
Imprenta:
Casa J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Contido:
Publicación editada polas sociedades agrarias da comarca de Teo e Vedra, que informa da vida interna e o labor desenvolvido polas diferentes institucións que a patrocinan: Agrupación Auxiliar del Centro Republicano de Teo, Centro Residentes de Teo, Residentes de Calo en Sudamérica, Residentes de Cacheiras en Buenos Aires, Progreso y Cultura de Vedra, Unión Residentes de Luou, Agrupación Protectora de la Biblioteca Popular de Luou etc. Presta unha especial atención ás noticias, crónicas e comentarios da actualidade política e social da comarca, recollidas en numerosas seccións co nome de "Crónicas" ou "Informaciones", onde os diferentes correspondentes abordan a problemática local dende postulados agraristas, e denuncian as manipulacións políticas caciquís e do clero. Por último, recolle notas de sociedade (nacementos, vodas, viaxeiros, etc.) e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Escasas, algúns debuxos e fotografías sociais
Publicidade:
Localizada nas páxinas finais e contratapas. Anuncios de establecementos comerciais (almacéns, bares, etc.), hoteis de Vigo, clínicas dentais, bancos, produtos panificados, avisos de actos das asociacións de emigrantes e do Centro Republicano de Teo.
Relacionadas:
Teo. 1910 (Editadas pola mesma entidade, Pode considerarse como un precedente)
Eco de Teo, El. 1916 (Editadas pola mesma entidade, Pode considerarse como un precedente)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1927: n.º 206
1929: n.º 230, 235
1930: n.º 236, 238, 241-247
1931: n.º 249-259
1932: n.º 271, 271 bis
1933: n.º 272-283
1934: n.º 284-295
1935: n.º 296-300, 302-307
1936: n.º 308-314
1943: n.º 400-401
1951. n.º 491-492
1952: n.º 500
1953: n.º 503, 505
1954: n.º 507, 508, 510
1955: n.º 512-514
1956: n.º 515-517
1957: n.º 519, 521, 522
1962: n.º 535
1965: n.º 539
1971: n.º 543
1973: n.º 545