Fomento de la Instrucción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1909
Dirección
Antonio S. Freán
J. M. López
Subdirección
Antonio S. Freán
Administración
Benigno M. Viz
José M. Pichel. Lux
Colaboración
A. Nicasio Pajares
Andrés Maruais
Antonio S. Freán
Carlos N. Vergara
Carlos Ossorio y Gallardo
Guillermo Vargas
Jaime López
Josefo
Juan Salvat
Nicolás Avellaneda
Pablo A. Córdoba
Rafael Barret
S. Pérez
Saga Tevama
Teofilo Garcia
V. Huergo
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Belgrano, 1258. Bos Aires
Belgrano, 1279. Bos Aires
Bolívar, 753. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades da entidade editora aos integrantes da mesma, ao tempo que lles achega as novas da súa localidade e de Galicia: "Notas locales", "Información Regional". Tamén contén abundantes colaboracións literarias e artigos de temática variada, entre os que destacamos a "Sección Argentina", na que Saga Tevama reflexiona sobre diversos aspectos educativos e pedagóxicos, temática que se repite noutros artigos.
Observacións:
O 5 de febreiro de 1913 aparece o xornal Lux: Órgano de la sociedad Pro Escuela en Bandeira como continuador de Fomento de la Instrucción Gallega.
Ilustracións:
Moi escasas, aparece algún retrato, pero só esporadicamente
Publicidade:
Moi escasa, algún pequeno anuncio de carácter comercial
Relacionadas:
Lux. 1913 (Editadas pola mesma sociedade, Pro-Escuela en Bandeira, Lux é continuadora de Fomento...)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1909: n.º 2-5
1910: n.º 6-17
1911: n.º 18-21