Suevia [1913]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Gallega Regionalista

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1913
Fin:
1913
Dirección
Joaquín Pesqueira
Administración
J. Pena Bustelo. nº 2 en adiante
Colaboración
A. Zapata García
B. Calderón
Eduardo Vicenti
Francisco Camba
Gil Casares
Ignacio Ares de Parga
Jesús Rey Alvite
Linares Rivas
Luis Porteiro Garea
Miguens Parrado
Ribas Montenegro
Basilio Álvarez Rodríguez
Enrique Labarta Pose
Eugenio López Aydillo
Juan Rof
Ramón Fernández Mato
Roberto Blanco Torres
Ilustración
Ardit
F. Rivas
Lourido
Periodicidade:
Quincenal, aparece o 2º e 4º domingo de cada mes
Formato:
31 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,20$; trimestre: 0,70$; semestre: 1,20$; ano: 2,40$
Redacción:
Libertad, 50. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista ilustrada de carácter rexionalista. "Galleguismo, porque amamos a Galicia y anhelamos, antes que nada en la vida, su bien moral y material (…) Y quisieramos, aquí, donde tanto se comercia con conceptos patrioteros, hacer de nuestro galleguismo un dogma y lo haremos". Reproduce unha ampla serie de colaboracións literarias de escritores galegos e traballos sobre a cultura galega. Xunto a este tipo de artigos aparecen outros referidos a temas políticos, abordados dende unha orientación galeguista e agrarista, e á emigración. Por último, inclúe informacións sobre as actividades da colectividade e Galicia.
Ilustracións:
Publicación de moi coidado deseño gráfico, que inclúe debuxos de Lourido, F. Rivas, Ardit, algúns dos cales representan escenas da emigración.
Publicidade:
Abundante e localizada nas páxinas finais: avisos comerciais, bancos, anuncios de profesionais, cafés etc.
Relacionadas:
Suevia [1916]. 1916 (Dúas publicacións que comparten cabeceira e director. A do ano 13 ten un carácter máis galeguista en canto a de 1916 é máis cultural.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1-9