Subtítulo:
Revista Gallega Regionalista
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/1/1913
Data de fin:
28/6/1913
Ano de inicio:
1913
Ano de fin:
1913
Dirección:
Joaquín Pesqueira;
Administración:
J. Pena Bustelo. nº 2 en adiante;
Ilustración:
Ardit; F. Rivas; Lourido;
Colaboración:
A. Zapata García; B. Calderón; Eduardo Vicenti; Enrique Labarta Pose; Eugenio López Aydillo; Francisco Camba; Gil Casares; Ignacio Ares de Parga; Jesús Rey Alvite; Juan Rof Codina; Linares Rivas; Luis Porteiro Garea; Miguens Parrado; Ramón Fernández Mato; Ribas Montenegro; Basilio Álvarez Rodríguez ; Roberto Blanco Torres ;
Periodicidade:
Quincenal, aparece o 2º e 4º domingo de cada mes
Formato:
31 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Prezo:
N.º solto: 0,20$; trimestre: 0,70$; semestre: 1,20$; ano: 2,40$
Redacción:
Libertad, 50. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista ilustrada de carácter rexionalista. "Galleguismo, porque amamos a Galicia y anhelamos, antes que nada en la vida, su bien moral y material (…) Y quisieramos, aquí, donde tanto se comercia con conceptos patrioteros, hacer de nuestro galleguismo un dogma y lo haremos". Reproduce unha ampla serie de colaboracións literarias de escritores galegos e traballos sobre a cultura galega. Xunto a este tipo de artigos aparecen outros referidos a temas políticos, abordados dende unha orientación galeguista e agrarista, e á emigración. Por último, inclúe informacións sobre as actividades da colectividade e Galicia.
Ilustracións:
Publicación de moi coidado deseño gráfico, que inclúe debuxos de Lourido, F. Rivas, Ardit, algúns dos cales representan escenas da emigración.
Publicidade:
Abundante e localizada nas páxinas finais: avisos comerciais, bancos, anuncios de profesionais, cafés etc.
Números consultados:
1913: n.º 1-9
Relacionadas:
Suevia. 1916 (Dúas publicacións que comparten cabeceira e director. A do ano 13 ten un carácter máis galeguista en canto a de 1916 é máis cultural.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1-9