Revista Oficial del Centro Gallego de Avellaneda

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Ata n.º 270: Todo por Galicia y para Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Avellaneda
País:
Arxentina
Data de inicio:
1931
Ano de inicio:
1931
Dirección:
Juan M. Sosa. nº 255-271; Ernesto Crespo. nº 276-285; José Rulio Real. nº 290-294;
Colaboración:
Antonio R. de Fraga; Avelino Rodríguez Elías; B. Alonso; Ben-Cho-Shey; E. Correa Calderón; Eugenio Carré Aldao; J. Sola; Joaquín Pesqueira; Lisardo R. Barreiro; Luis Antón del Olmet; Manuel García Barros; Marcelo Macías; Castelao ; Antonio Noriega Varela ; Gonzalo López Abente ; Ramón Cabanillas ; Ramón Otero Pedrayo ; Victoriano García Martí ;
Periodicidade:
Mensual, aínda que ás veces aparecen dous números na mesma entrega
Idioma:
Castelán, con bastantes textos literarios en galego
Formato:
26 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 36 páxinas
Tiraxe:
8.000 exemplares
Redacción:
Mitre (Avenida), 780. Avellaneda
Imprenta:
Imprenta Cnel. García, Mitre (Avenida), 1224. Avellaneda.
Imprenta Vlanovsky, Avellaneda. Avellaneda.
Contido:
Publicación societaria, que pretende servir de vehículo de comunicación entre a mesma e os seus asociados. A maior parte dos artigos abordan asuntos internos da entidade editora e diferentes notas sociais. O resto dos contidos son traballos recordatorios de Galicia e colaboracións literarias, que nos últimos números aparecen asinados por autores recoñecidos. En outubro e xullo edita números extraordinarios dedicados ao Día da Raza e de Galicia respectivamente, nos que presta unha maior atención aos temas galegos e ás relacións hispanoamericanas.
Observacións:
Non anos 40 cambia de nome, pasando a denominarse "Breogán: Revista del Centro Gallego de Avellaneda"
Ilustracións:
Fotografías sociais e de paisaxes galegas e algúns debuxos-litografías. Nos números extraordinarios as páxinas centrais son de mellor calidade, e teñen unha grande cantidade de ilustracións.
Publicidade:
Contén propaganda de numerosos establecementos comerciais, bancos, compañías de navegación, profesionais etc.
Números consultados:
1931-1935: n.º 255-264, 266-271, 274, 276
1935-1936: n.º 284, 285, 289-294
1943: n.º 327
1944: n.º 334
Relacionadas:
Breogán. (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Boletín Oficial del Centro Gallego. 1903 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Terra, A. 1930 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Avellaneda.)
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .