Acción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Suplemento de Bahía Blanca: Revista mensual de "Casa de Galicia" - Filial

Lugar:
Bahía Blanca
País:
Arxentina
Inicio:
1923
Colaboración
Casto R. Paseiro
Cayo Tejero
Eusebio Rodríguez
Excelsior
José Rey González
María L. Antúnez
Pedro Cabanas
Ricardo García Audinis
Rogelio Moleón
Luis Varela
Ramón Cabanillas
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Curros Enríquez
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 32 páxinas.
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Colón, 194. Bahía Blanca
Imprenta:
Imprenta Lende, Díez y Cª, Bahía Blanca. Bahía Blanca.
Contido:
Suplemento de Acción Gallega editado pola filial da Casa de Galicia en Bahía Blanca. Realiza unha descrición das actividades da mesma e das novas sociais nas seccións "Sociales" e "Información Social". Tamén inclúe algunhas colaboracións literarias e artigos sobre Galicia, España e as relacións hispanoamericanas.
Ilustracións:
Escasas, ademais da portada aparece algunha fotografía de carácter social e vistas de Galicia e Arxentina.
Publicidade:
Moi abundante, principalmente aparecen anuncios de establecementos comerciais, profesionais, bancos e produtos de consumo.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (A sociedade editora, Casa de Galicia de Bahía Blanca, é unha delegación da casa matriz creada en Bos Aires por iso se vincula. Teñen ademais a mesma cabeceira.)