Acción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Suplemento de Bahía Blanca: Revista mensual de "Casa de Galicia"- Filial
Entidade editora:
Lugar:
Bahía Blanca
País:
Arxentina
Data de inicio:
1923
Ano de inicio:
1923
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Casto R. Paseiro; Cayo Tejero; Eusebio Rodríguez; Excelsior; José Rey González; Luis Varela; María L. Antúnez; Pedro Cabanas; Ricardo García Audinis; Rogelio Moleón; Ramón Cabanillas ;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 18 cm
Extensión:
Variable, entre 20 e 32 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Colón, 194. Bahía Blanca
Imprenta:
Imprenta Lende, Díez y Cª, Bahía Blanca. Bahía Blanca.
Contido:
Suplemento de Acción Gallega editado pola filial da Casa de Galicia en Bahía Blanca. Realiza unha descrición das actividades da mesma e das novas sociais: "Sociales", "Información Social". Tamén inclúe algunhas colaboracións literarias e artigos sobre Galicia, España e as relacións hispanoamericanas.
Ilustracións:
Escasas, ademais da portada aparece algunha fotografía de carácter social e vistas de Galicia e Arxentina
Publicidade:
Moi abundante, principalmente aparecen anuncios de establecementos comerciais, profesionais, bancos e produtos de consumo
Números consultados:
1923: n.º 4, 5
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (A sociedade editora, Casa de Galicia de Bahía Blanca, é unha delegación da casa matriz creada en Bos Aires por iso se vincula. Teñen ademais a mesma cabeceira.)
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .