Subtítulo:

Periódico galego

Lema:
Política? Xa falaremos. Pirmeiro percisámol-a Libertade. Calquera que sexa o teu senso político, xunguete a Nos no sagreficio pol-a sua Independenza
A lingua é base, e é a mais genial e nacional obra de arte que cada naçao cria e desenvolve
A escola nazonal galega. Eis, a laboura mais urxente
Cantai galegos o himno xigante dos pobos libres, cantai galegos a idea santa da independencia da nosa Patria (Alfredo Brañas)
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
2ª época
Inicio:
1930
Fin:
1936
Colaboración
A. Vidal
A. Zapata García
Bieito Fernández
Camilo Cantón
Clemente López Pasarón
F. Lamas Barreiro
Fuco G. Gómez
Fungueiro
G. Nolla
Lino Pérez
Manuel Oliveira
Noceda
Urbano Hermida
Vicente Barros
Francisco Fernández del Riego
Moisés da Presa
Ramón Villar Ponte
Ricardo Flores
Valentín Paz-Andrade
Vicente Risco
Víctor Casas Julián
Victoriano Taibo
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Galego
Formato:
42 x 31 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Prezo:
Tres meses: 0,75$; seis meses: 1,50$; ano: 3$
Redacción:
Zapilola, 3636. Bos Aires
Vidal, 3464. Bos Aires
Belgrano, 1732. Bos Aires
Belgrano, 2157. Bos Aires
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación nacionalista que na súa segunda etapa edítase como voceiro da Sociedade Nazonalista Pondal de Bos Aires. A maioría dos artigos son de caráter político, defendendo e difundindo os postulados ideolóxicos da entidade editora, ao mesmo tempo que informa das súas actividades e tamén da Institución Cultural Gallega. Reproduce diversas colaboracións de intelectuais galeguistas e é moi crítica coa actuación do Partido Galeguista e outros grupos afíns. Conta tamén con colaboracións literarias, artigos sobre cultura galega, información sobre a colectividade etc.
Observacións:
A publicación ten dúas épocas diferenciadas: 1.ª Época: xaneiro 1926-17/12/1926 2.ª Época: 1/2/1930-25/7/1936 En 1941 volve a editarse unha publicación con este mesmo título, na que participan antigos membros da Sociedade Nazonalista Pondal
Ilustracións:
Moi escasas, algúns retratos, gravados, viñetas humorísticas
Publicidade:
Escasa, anuncios de establecementos comerciais dispersos por toda a publicación. Tamén aparece propaganda da sociedade editora, venda de libros etc.
Relacionadas:
Fouce, A. [1ª época], 1926 (1ª etapa: 1926; 2ª etapa: 1930-36. 1941: mesma cabeceira.)
Fouce, A. 1941 (Mesma cabeceira cos mesmos ideais políticos, galeguistas e de esquerdas. En 1930 edítase 2ª etapa de A Fouce ata 1936. En 1941 edítase unha nova publicación coa mesma cabeceira e os mesmos principios.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1930: n.º 5-24
1931: n.º 25-43
1932: n.º 44-57
1933: n.º 58-66
1934: n.º 67-76
1935: n.º 77-84
1936: n.º 85-88
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso