Boletín Oficial de la Sociedad Nueva Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Por Galicia y para España
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1929
Dirección
Antonio Losada. nº 1-14
R. Veiga. nº 18-23
Manuel Prieto. nº 26-28
Colaboración
A. Bernárdez
A. García Ramos
B. Calderón
Cayetano T. Guerra
Eugenio Morales
F. Salgado
Herminia Fariña
Joaquín Pesqueira
Luis Taboada
Manuel Mato Vizoso
Manuel R. Posse
R. Veiga González
Antonio Noriega Varela
Fortunato Cruces
Valentín Paz-Andrade
Comisión de prensa
Arsenio Sáenz. nº 1-14
Cayetano T. Guerra. nº 1-14
Pedro Pena. nº 1-14
Antonio Losada. nº 15
Cayetano T. Guerra. nº 15
Emilio Soler. nº 15
Pedro Pena. nº 15
Antonio Losada. nº 18-21
Emilio Soler. nº 18-21
Pedro Pena. nº 18-21
Antonio Losada. nº 22-23
Emilio Monelos. nº 22-23
Ovén Taboada. nº 22-23
Antonio Losada. nº 26-28
Claudino Pita. nº 26-28
Emilio Monelos. nº 26-28
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego só aparecen algunhas colaboracións literarias
Formato:
26,5 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 24 páxinas, pero algún número extraordinario chega ás 44 páxinas
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
San Martín, 474. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos VIRS, Gascón, 329-333. Bos Aires.
J. García y Cª, Herrera, 1939. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, na que as noticias referidas ás actividades e o labor da institución ocupan un lugar preeminente, con informacións sobre a historia da mesma, chamamentos aos socios, acordos da Comisión directiva, descricións de festas e notas sociais. O resto da revista contén artigos sobre a situación social, económica e cultural de Galicia, coa colaboración de intelectuais galeguistas, e noticias breves sobre a mesma recollidas na sección "Noticiario". Por último, cabe citar as seccións recreativas para asociados, páxinas de pasatempos e colaboracións literarias.
Observacións:
O título da publicación sofre diversas modificacións: Ata o N.º 14: Boletín Oficial de Nueva Casa de Galicia Dos n.º 15-23: Revista de la Nueva Casa de Galicia A pesar do carácter mensual da publicación, algunhas veces edítanse varios números xuntos (por exemplo os n.º 26-28 nun mesmo exemplar)
Ilustracións:
Fotografías institucionais, de Galicia e dos seus costumes, e sociais, principalmente de nenos
Publicidade:
Avisos comerciais, de bancos etc.
Relacionadas:
Dolmen. 1929 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Nueva Casa de Galicia de Bos Aires, mais con distinta cabeceira.)
Revista de la Nueva Casa de Galicia. 1930 (Outra publicación, con distinta cabeceira, que foi voceiro da Nueva Casa de Galicia de Bos Aires.)