Sociedad Residentes del Municipio de Porriño y su distrito. Boletín Oficial

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/3/1922
Ano de inicio:
1922
Dirección:
Joaquín R. Rodríguez; Manuel Avendaño;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
A. Castro; Ángel Louzán; Ceferino Rey; E. Pereiro; Joaquín R. Rodríguez; José Carreras; M. Avendaño; Segundo Martínez; V. Lamas Carvajal; Wenceslao Fernández Flórez; Eladio Rodríguez González ; Ramón Suárez Picallo ;
Periodicidade:
Trimestral. Cos anos faise máis irregular
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
26,5 X 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 36 páxinas, cunha media de 24 páxinas
Redacción:
Belgrano, 865. Bos Aires
Belgrano, 2159. Bos Aires
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Impta. Alborada, Venezuela, 913. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria destinada a informar aos seus integrantes dos asuntos internos da institución (nómina de socios, memorias, asembleas, proxecto de Estatutos, balances económicos, novas sociais, falecementos etc.). Recolle outras novas de interese para os asociados e informa sobre os proxectos impulsados en Galicia pola sociedade (escolas, bibliotecas etc.). Tamén inclúe noticias da actualidade de España, de Galicia e particularmente da súa comarca (na sección "De Porriño"), nas que se manifesta o apoio ao movemento agrarista, e o seu republicanismo. Por último, cabe citar a inserción de colaboracións literarias, artigos de carácter divulgativo e relativos á educación, á cooperación etc.
Observacións:
Existe unha subscrición permanente en benefecio do boletín, inserindo un listado de persoas e negocios que contribúen voluntariamente co mesmo. Cada socio ten dereito a 2 exemplares, 1 para o socio e outro para enviar a un familiar residente no distrito
Ilustracións:
Nos primeiros números non figuran. Posteriormente aparecen fotografías de temas galegos e de actos institucionais, retratos de socios (especialmente de nenos na sección "galería infantil") etc.
Publicidade:
Abundante e localizada nas páxinas iniciais e finais. Principalmente aparecen anuncios de tipo comercial, produtos de consumo, obradoiros de lavado, xastrarías, bancos, cobradores de sociedades, etc.
Números consultados:
1922: n.º 3
1923: n.º 4-6
1924: n.º 8
1925: n.º 12, 14
1926: n.º 16-18
1922: n.º 22-23
1928: n.º 25, 28, 29
1929: n.º 30-33, 35
1930: n.º 37-38, 40-41
1931: n.º 42-45
1932: n.º 46-48
1933: n.º 50-53
1934: n.º 54-57
1935: n.º 59-60
1936: n.º 62
1961: n.º 163-166
1968: n.º 191-194
1972: n.º 206-209
1974: n.º 213-215
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1928: n.º 29
1929: n.º 30-33,35
1930: n.º 36-41
1931: n.º 42-45
1932: n.º 46-48
1933: n.º 50-53
1934: n.º 54-57
1935: n.º 58-60
1936: n.º 64 66
1941: n.º 82
Nova etapa:
1972-1973: n.º 206-209
1974: n.º 213-215