Boletín de la Unión Hispano-Americana Pro Valle Miñor

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor. Publicación Mensual

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1909
Dirección
Hipólito G. de Andoin
Ignacio Ares de Parga
J. A. Basanta y Vela
J. Alonso Fernández
J. López Riesco
Pablo B. Nasino
Vicente Micucci
Luciano Rodríguez
Administración
F. Cano Rivas
J. Loureiro
José María Núñez
Colaboración
Eladio Ferreiro y Otero
Gerado Álvarez Limeses
Hipólito G. de Andoín
Ignacio Ares de Parga
Jaime Solá
Joaquín V. González
José Otero Abelleira
José S. Basanta
Julio Dávila
Julio de la Cuesta
Lisardo R. Barreiro
Luis Antón del Olmet
Manuel Fernández Álvarez
Manuel Lago
María Mercedes de la Vega
Pablo B. Nasino
R. Fernández Mata
Rafael Barret
Rafael María de Labra
Ribas Montenegro
Antonio Couceiro Freijomil
Basilio Álvarez Rodríguez
Gumersindo Busto
Leandro Carré Alvarellos
Luciano Rodríguez
Ken Keirades
Manuel Lustres Rivas
Prudencio Canitrot
Victoriano Taibo
Periodicidade:
Mensual, con pequenas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predomio do castelán
Formato:
25 x 18 cm. 27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 36
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Godoy Cruz, 2200. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1373. Bos Aires
Maypú, 17. Bos Aires
Rivadavia, 3845. Bos Aires
Imprenta:
La Iberia, San José, 360. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria editada pola Unión Hispanoamericana pro Valle Miñor, que informa das novas da entidade e da súa sección uruguaia aos seus integrantes (memorias anuais, balances económicos, movemento de caixa, novos socios, regulamentos, acordos da comisión directiva etc.). Tamén inclúe información sobre o labor realizado pola Sociedade en Galicia, especialmente nas escolas (regulamentos, crónicas escolares, relación de alumnos, inventarios de material, actividades, informes, etc.). Por último, abundan as colaboracións e artigos divulgativos e de temática variada, destacando os referidas ao ámbito pedagóxico, á agricultura, historia de Galicia, etc.
Observacións:
A revista sofre lixeiras modificacións no título, así no n.º 37 figura como: Boletín de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor; no n.º 110 aparece como: Boletín Oficial de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor e nos últimos números aparece como: Revista Hispano Americana: Órgano de la Unión H. A. Valle Miñor
Ilustracións:
Fotografías institucionais e de sociedade, vistas das escolas, da comarca e de paisaxes galegas, retratos de personalidades, etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de produtos de consumo (viños, tabaco etc.), establecementos comerciais, profesionais, bancos, compañías de navegación.