Boletín de la Unión Hispano-Americana Pro Valle Miñor

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor. Publicación Mensual
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/10/1909
Ano de inicio:
1909
Dirección:
Hipólito G. de Andoin; Ignacio Ares de Parga; J. A. Basanta y Vela; J. Alonso Fernández; J. López Riesco; Luciano Rodríguez; Pablo B. Nasino; Vicente Micucci;
Administración:
F. Cano Rivas; J. Loureiro; José María Núñez;
Colaboración:
Antonio Couceiro Freijomil; Eladio Ferreiro y Otero; Gerado Álvarez Limeses; Hipólito G. de Andoín; Ignacio Ares de Parga; Jaime Solá; Joaquín V. González; José Otero Abelleira; José S. Basanta; Julio Dávila; Julio de la Cuesta; Lisardo R. Barreiro; Luciano Rodríguez; Luis Antón del Olmet; Manuel Fernández Álvarez; Manuel García Barros; Manuel Lago; María Mercedes de la Vega; Pablo B. Nasino; R. Fernández Mata; Rafael Barret; Rafael María de Labra; Ribas Montenegro; Basilio Álvarez Rodríguez ; Gumersindo Busto ; Leandro Carré Alvarellos ; Manuel Lustres Rivas ; Prudencio Canitrot ; Victoriano Taibo ;
Periodicidade:
Mensual, con pequenas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predomio do castelán
Formato:
25 x 18 cm. 27 x 18 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 36
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Godoy Cruz, 2200. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1373. Bos Aires
Maypú, 17. Bos Aires
Rivadavia, 3845. Bos Aires
Imprenta:
La Iberia, San José, 360. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria editada pola Unión Hispanoamericana pro Valle Miñor, que informa das novas da entidade e da súa sección uruguaia aos seus integrantes (memorias anuais, balances económicos, movemento de caixa, novos socios, regulamentos, acordos da comisión directiva etc.). Tamén inclúe información sobre o labor realizado pola Sociedade en Galicia, especialmente nas escolas (regulamentos, crónicas escolares, relación de alumnos, inventarios de material, actividades, informes, etc.). Por último, abundan as colaboracións e artigos divulgativos e de temática variada, destacando os referidas ao ámbito pedagóxico, á agricultura, historia de Galicia, etc.
Observacións:
A revista sofre lixeiras modificacións no título, así no n.º 37 figura como: Boletín de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor; no n.º 110 aparece como: Boletín Oficial de la Unión Hispano-Americana Valle Miñor e nos últimos números aparece como: Revista Hispano Americana: Órgano de la Unión H. A. Valle Miñor
Ilustracións:
Fotografías institucionais e de sociedade, vistas das escolas, da comarca e de paisaxes galegas, retratos de personalidades, etc.
Publicidade:
Abundante, anuncios de produtos de consumo (viños, tabaco etc.), establecementos comerciais, profesionais, bancos, compañías de navegación.
Números consultados:
1909-1911: n.º 1-27
1912: n.º 28-37, 39
1913-1917: n.º 40-99
1918: n.º 100-111
1919: n.º 112-123
1920: n.º 124-129, 131-133, 135
1921: n.º 136-147
1922-1923: n.º 148-171
1924: n.º 172-183
1925: n.º 184-195
1926: n.º 196-200, 202, 204, 206-207
1927: n.º 208-219
1928: n.º 220-231
1929: n.º 232, 234-240, 242
1930: n.º 244, 246-249, 251-255
1931: n.º 256-257, 259-264, 266-267
1932: n.º 268-270, 272-273, 275
1933: n.º 281
1934: n.º 294-296, 299
1935: n.º 304-307
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .