Almanaque de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1909
Ano de inicio:
1909
Fundación:
Dirección:
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Alfredo García Dóriga; C. Vetroles (Fortunato Cruces); Francisco Mañach; M. C. Vázquez Pan; Ricardo Conde Salgado; Fortunato Cruces ;
Corresponsalía:
Jesús Couto Fernández, Galicia;
Periodicidade:
Anual, pero só saíu este número
Idioma:
Bilingüe, cunha importante presenza do galego, sobre todo nos textos literarios (poemas e relatos costumistas de temática galega)
Formato:
22 x 17,5 cm.
Extensión:
148 páxinas
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Imp. Lit. y Encuadernación de Albert Menkesun, Belgrano, 1008. Bos Aires.
Contido:
Almanaque que reproduce o calendario e informacións de interese para o ano 1909, xunto a colaboracións literarias e artigos de temática variada. Inclúe biografías, fragmentos de El regionalismo de A. Brañas, relatos costumistas, entre os que destacan os do propio Fortunato Cruces, obras premiadas en concursos literarios, poesías, ensaios historicos, descricións xeográficas etc.
Ilustracións:
Numerosas: fotografías de Galicia e de homes destacados na colectividade emigrada e tamén de España, intercaladas por todo o exemplar
Publicidade:
Moi numerosa e variada: casas comerciais, negocios de emigrantes, compañías de navegación, hoteis, bares, bancos, productos de consumo etc.
Números consultados:
1909: n.º I
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1909: n.º I