Subtítulo:
Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/6/1961
Data de fin:
1/11/1963
Ano de inicio:
1961
Ano de fin:
1963
Dirección:
Perfecto López Romero; Antonio Pérez Prado ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai un incremento na utilización do galego nos últimos números
Formato:
26 x 18 cm
Extensión:
8 páxinas
Financiamento:
No n.º 1 indican que a publicación foi custeada por diversos particulares
Redacción:
Sarandí, 847. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria de carácter cultural na que se reivindica a cultura galega en Arxentina, e denuncia a súa situación na Península. Informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos etc. Na sección "Fenestra de Alén Mar" hai unha descrición das actividades culturais realizadas no Río da Prata, especialmente as promocionadas pola asociación editora. En "Libros recibidos" e "Mirador bibliográfico gallego" informan sobre a produción litereria galega
Ilustracións:
Escasas. Aparecen algunhas viñetas e debuxos que complementan os artigos
Publicidade:
Escasa. Anuncios do Banco de Galicia, editoriais galegas e de empresas de automóbiles
Números consultados:
1961: n.º 1
1962: n.º 2
1963: n.º 3, 4
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1961: n.º 1
1962: n.º 2
1963: n.º 3, 4

números

[Feminsimo versus pacifismo]

Alén Mar ; nº 50(1940), pp. 16
| |