Céltiga foi o punto de encontro da intelectualidade galega residente en Arxentina entre 1924 e 1932. Eduardo Blanco-Amor, Eliseo Pulpeiro e Ramón Suárez Picallo foron os directores literarios dunha publicación pola que desfilaron Castelao, Maside, Suárez Couto, Francisco Asorey, Luis Ksado… Un expoñente de galeguidade que repousaba en varios sitios (Fundación Penzol, Universidade de Santiago, Real Academia Galega, Instituto Sarmiento) e que agrupamos, dixitalizamos e poñemos ao teu dispor.
Subtítulo:
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
30/9/1924
Data de fin:
25/7/1932
Ano de inicio:
1924
Ano de fin:
1932
Fundación:
Domingo Rial Seijo; Ramón Peña;
Dirección:
Domingo Rial Seijo; Ramón Peña;
Dirección literaria:
Adolfo Vázquez Gómez; Eliseo Pulpeiro; Eduardo Blanco Amor ; Ramón Suárez Picallo ;
Xerencia:
Domingo Rial Seijo;
Colaboración:
A. Castro Seijo; A. Zapata García; Antón Alonso Ríos; Avelino Díaz; E. Montes; E. Paz Hermo; F. Lorenzo Rico; Francisca Herrera Garrido; Lino Pérez; Luis Bouza Brey; Manuel Oliveira; Ramón Lorenzo Garrido; Rogelio Rodríguez Díaz; S. Guerrero; Santiago Gómez Tato; Vicente Barros; Vicente Tolosa; X. Lesta Meis; Xosé Ares Miramontes; Xosé Núñez Búa; Castelao ; Antonio Noriega Varela ; Eduardo Blanco Amor ; José Pena ; Julio Sigüenza ; Ramón Cabanillas ; Ramón Suárez Picallo ; Roberto Blanco Torres ; Vicente Risco ; Victoriano Taibo ; Xosé Filgueira Valverde ;
Periodicidade:
Quincenal, aparece os días 10 e 25 de cada mes
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Variable entre 32 e 40 páxinas, pero increméntase nos números extraordinarios
Prezo:
N.º solto: 0,20-0,30$; 6 meses: 3$; 1 ano: 6$; España (1 ano): 18 ptas.; exterior (1 ano): 3$ ouro
Lugares de distribución:
Ten axencias en Galicia e Uruguai. Tamén ten axentes-correspondentes en moitas cidades arxentinas (Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, Avellaneda, Tandil, Mendoza, Río Gallegos etc.); Asunción, Santiago de Chile, Baía, Punta Arenas, Antofagasta
Redacción:
C. Pellegrini, 62. Bos Aires
Cangallo, 910. Bos Aires
Garay, 2563. Bos Aires
Gascón, 329-333. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1370, 8º. Bos Aires
Imprenta:
Impta. López y Cª, Bolívar, 525. Bos Aires.
La Gráfica, Parana, 333. Bos Aires.
Talleres Gráficos A. de Martino, 24 de noviembre, 47-65. Bos Aires.
Talleres Gráficos Virs, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural ilustrada, que conta coa colaboración de importantes personalidades galegas que abordan diferentes temas galegos, na que se observa a liña galeguista, que se acentúa coa inclusión da sección "Idearium Galeguista". As seccións "Motivos de Crónica" ou "El momento de Galicia" analizan a actualidade galega e da colectividade. A revista, nun intento por achegarlles aos lectores a realidade cultural galega, inclúe notas biográficas de artistas galegos, comentarios bibliográficos, reprodución gráfica da súa obra ou colaboracións literarias, así como a cultura contemporánea, principalmente a literatura arxentina ("Firmas sudamericanas", "Poetas argentinos" etc.). Tamén informa da actualidade galega, destacando as páxinas gráficas con noticias de Galicia ou a sección "Galicia Deportiva", noticias que se complementan con artigos en que se analizan diferentes aspectos da realidade galega (agricultura, política etc.). Contén informacións da colectividade e das asociacións ("Por nuestras sociedades"); posicionándose en situacións concretas respecto á orientación de determinadas institucións como o Centro Gallego de Bos Aires. Por último, inclúe notas da actualidade arxentina ("Teatrales", "Deportes") e páxinas dedicadas á muller e aos nenos ("Páginas infantiles", "Labores femeninas")
Observacións:
Segundo Avelino Díaz, habería unha primeira época desta revista a comezos da década de 1920. En 1927, chégase a un acordo con J. R. Lence, director-propietario do Correo de Galicia, polo que as dúas publicacións mancomunan a súa administración en mans de Domingo Rial Seijo, e Lence ocupa o cargo de asesor literario de Céltiga
Ilustracións:
Publicación cun coidado deseño, que inclúe numerosas ilustracións, localizadas principalmente nas páxinas centrais. Aparecen fotografías (institucionais, de sociedades, paisaxes, motivos galegos etc.), reproducións de obras dos artistas galegos máis destacados, debuxos e viñetas humorísticas
Publicidade:
Moi abundante, con anuncios de establecementos comerciais, compañías de navegación, produtos de consumo, compañías de seguros, bancos, profesionais etc.
Números consultados:
1924: n.º 1-7
1925: n.º 8-24
1926: n.º 25-48
1927: n.º 49-72
1928: n.º 73-96
1929: n.º 97-120
1930: n.º 121-144
1931: n.º 145-168
1932: n.º 169-182
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1924: n.º 1-7
1925: n.º 8-24
1926: n.º 25-48
1930: n.º 141
Créditos:

Créditos

Institucións colaboradoras:

números