Acción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación Oficial de Casa de Galicia
A partir do n.º 14: Revista Mensual de Casa de Galicia

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1920
Fin:
1925
Dirección
Rodolfo Prada
Administración
J. Alonso Fernández
Colaboración
Antonio R. de Fraga
Augusto Barcia
E. Correa Calderón
Francisco Lamas
Gerardo Álvarez Limeses
Ignacio Ares de Parga
Joaquín Pesqueira
Joaquín R. Rodríguez
José Ramón Lence
Julio Carballo
Manuel del Río Candamo
Miguel Revestido
Tirso Lorenzo
Xaquín Bacelo
Antonio Noriega Varela
Eladio Rodríguez González
Fortunato Cruces
Manuel Castro López
Ramón Cabanillas
Valle-Inclán
Roberto Blanco Torres
Xavier Bóveda
Ilustración
S. Santiago. nº 15
Redacción
E. Calviño de Castro. nº 15
E. Rosal. nº 15
Félix Ferro. nº 15
Javier Insua. nº 15
Julio Viale Paz. nº 15
Manuel Agromayor. nº 15
Eduardo Blanco Amor. nº 15
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
31 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 20 e 36 páxinas
Redacción:
Moreno, 1332. Bos Aires
Imprenta:
Impta. Contreras y Sanz, Mayo (Avenida), 1357. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que informa sobre as actividades da asociación, as súas seccións e a colectividade emigrada. Presta unha especial atención á difusión da cultura galega. Neste sentido destaca a colaboración de importantes personalidades da emigración con numerosos artigos literarios (nas seccións "Nuestro cuento", "Poética"), páxinas ilustradas dedicadas a comarcas e cidades, notas históricas e bibliográficas de Galicia, comentarios da economía sobre a sociedade galega etc.
Ilustracións:
Publicación dun coidado deseño, na que abundan as ilustracións. Aparecen fotografías sociais, vistas de Galicia, debuxos. Existe unha sección artística galega na que se reproducen diferentes obras de artistas gráficos.
Publicidade:
Numerosa. Abundan os avisos comerciais, bancos, compañías de navegación, produtos de consumo, librarías etc.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1923 (A sociedade editora, Casa de Galicia de Bos Aires, crea unha delegación en Bahía Blanca, co mesmo nome e que publica un voceiro coa mesma cabeceira.)
Casa de Galicia. 1935 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Abrente. 1941 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Airiños. 1944 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1920: n.º 1-7
1921: n.º 8-16
1922: n.º 17-26
1923: n.º 28-29, 32, 33, 35, 36, 39
1924: n. 42-44, 46-51
1925: n. 52-55, 57-58

números