Subtítulo:

Revista Galega

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1941
Fin:
1941
Colaboración
Antonio Regueiral
Francisco Alberto Cernello
Johan G. Francisco
Marcelino Domingo
Vicente Barros
Castelao
Emilio Pita
José Blanco Amor
Manuel Prieto
Mariví Villaverde
Victoriano Taibo
Fotografía
José Suárez
Ilustración
M. Colmeiro
Rivas
Castelao
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe, con bastantes artigos en galego, mesmo o editorial
Formato:
31 x 23 cm.
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Iglesias y Matera, Corrientes, 1258. Bos Aires.
Contido:
Publicación editada pola Casa de Galicia de Bos Aires, entidade que durante estes anos ten unha clara orientación nacionalista, pois nela está englobado o Grupo Galeguista de Bos Aires. A revista, de coidado deseño, pretende que "todol-os bós galegos que nos atopamos fóra da nosa terra, ergamos a bandeira dos nosos irmans caidos ou asoballados". Na mesma abundan os artigos sobre Galicia e o nacionalismo, con dous grandes protagonistas: Alexandre Bóveda e Castelao. Outros artigos abordan a economía, a xeografía a literatura galega e a emigración. Complétase con colaboracións literarias e información das actividades societarias.
Ilustracións:
Retratos, fotografías de José Suárez, debuxos de Castelao e Rivas, óleos de Manuel Colmeiro etc.
Publicidade:
Localizada nas últimas follas, con anuncios de establecementos comerciais, produtos de consumo, profesionais e da propia sociedade editora.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Airiños. 1944 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)