Subtítulo:

Revista mensual: Órgano del Centro Gallego
N.º 36: Revista mensual del Centro Gallego

Lema:
N.º 24: Difusión de la cultura gallega y amor a la raza hispana
Lugar:
Córdoba [nac. Arxentina]
País:
Arxentina
Inicio:
1920
Fundación
Juan P. de Santiago
Dirección
Manuel Fernández González. nº 4-14, 51
Administración
Juan P. de Santiago. nº 4-14
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías
Gerardo Álvarez Limeses
Herminia Fariña
Ignacio Cruces
J. Ramón Lence
Joaquín Pesqueira
Juan José Vélez
Juan P. de Santiago
Justo S. López de Gomara
M. Fernández González
Álvaro de las Casas
Fortunato Cruces
Gumersindo Busto
Manuel Castro López
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con textos en galego
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente 32 páxinas, pero hai números que chegan a 62 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta a socios. Prezo dun exemplar: 0,50$
Redacción:
Lima, 235. Córdoba [nac. Arxentina]
Ituzaingó, 169. Córdoba [nac. Arxentina]
Imprenta:
Imprenta La Etzevariana, Rosario de Santa Fe, 356. Córdoba [nac. Arxentina].
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Córdoba, coa finalidade de informar aos seus integrantes das actividades da entidade e doutros asuntos do seu interese. Inclúe numerosos artigos que achegan aos socios á realidade cultural galega, e á actualidade da mesma. Complétase con novas da colectividade e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actos sociais, "galería infantil", de personalidades, escenas e paisaxes galegas. Na portada adoitan reproducir un motivo típico de Galicia.
Publicidade:
Localizada nas páxinas iniciais e finais da publicación. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, produtos de consumo, bancos, compañías de navegación, hoteis, importadores etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1920: maio