Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista mensual: Órgano del Centro Gallego
N.º 36: Revista mensual del Centro Gallego

Lema:
N.º 24: Difusión de la cultura gallega y amor a la raza hispana
Lugar:
Córdoba [nac. Arxentina]
País:
Arxentina
Inicio:
1920
Fundación
Juan P. de Santiago;
Dirección
Manuel Fernández González. nº 4-14, 51;
Administración
Juan P. de Santiago. nº 4-14;
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías; Gerardo Álvarez Limeses; Herminia Fariña; Ignacio Cruces; J. Ramón Lence; Joaquín Pesqueira; Juan José Vélez; Juan P. de Santiago; Justo S. López de Gomara; M. Fernández González; Álvaro de las Casas; Fortunato Cruces; Gumersindo Busto; Manuel Castro López;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con textos en galego
Formato:
27 x 18 cm.
Extensión:
Xeralmente 32 páxinas, pero hai números que chegan a 62 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta a socios. Prezo dun exemplar: 0,50$
Redacción:
Lima, 235. Córdoba [nac. Arxentina]
Ituzaingó, 169. Córdoba [nac. Arxentina]
Imprenta:
Imprenta La Etzevariana, Rosario de Santa Fe, 356. Córdoba [nac. Arxentina].
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Córdoba, coa finalidade de informar aos seus integrantes das actividades da entidade e doutros asuntos do seu interese. Inclúe numerosos artigos que achegan aos socios á realidade cultural galega, e á actualidade da mesma. Complétase con novas da colectividade e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actos sociais, "galería infantil", de personalidades, escenas e paisaxes galegas. Na portada adoitan reproducir un motivo típico de Galicia.
Publicidade:
Localizada nas páxinas iniciais e finais da publicación. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, produtos de consumo, bancos, compañías de navegación, hoteis, importadores etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1920: maio