A Nosa Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
"¡Galicia! Nai e señora, sempre garimosa e forte; preto e lexos; onte, agora, mañán… na vida e na morte" (Ramón Cabanillas)
Principios do galeguismo. 1 - Galicia, unidade cultural. 2 - Galicia, pobo autónomo. 3 - Galicia, comunidade cooperativa. 4 - Galicia, cédula de universalidade
¡Bárbaros! Las ideas no se matan (Domingo F. Sarmiento)
Subtítulo:
Periódico galego
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
28/6/1942
Data de fin:
1/12/1972
Ano de inicio:
1942
Ano de fin:
1972
Dirección:
A. Fernández Prol; Bieito Cupeiro; Manuel Pedreira;
Colaboración:
A. Zapata García; Antón Alonso Ríos; Avelino Díaz; Eliseo Alonso Rodríguez; Manuel Beiras; Manuel María; Manuel Portela Valladares; X. Paz Lestón; Xosé Núñez Búa; Castelao ; Ánxel Fole ; Francisco Fernández del Riego ; Gumersindo Sánchez Guisande ; Isaac Díaz Pardo ; Luís Seoane ; Moisés da Presa ; Ramón de Valenzuela ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Rey Baltar ; Ramón Suárez Picallo ; Ricardo Flores ; Ricardo Palmás ; Rodolfo Prada ; Xerardo Álvarez Gallego ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego, algúns artigos de opinión aparecen traducidos ao castelán
Formato:
xornal, 33 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas. O n.º especial dedicado a Castelao ten 78 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación política, marcadamente nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, que retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega
Observacións:
Na última páxina aparece Nuestra Patria. No número 425 informan que o antigo Grupo Galleguista editara anteriormente dous números de A Nosa Terra en Bos Aires. Existe unha edición fascimilar desta publicación
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actualidade que complementan artigos e retratos de personalidades galeguistas
Publicidade:
Escasa, aparecen avisos de establecementos comerciais de emigrantes
Números consultados:
1942: n.º 425-427
1943: n.º 428
1944: n.º 429-433
1945: n.º 434- 443
1946: n.º 444-454
1947: n.º 455-458
1948: n.º 460-466
1949: n.º 467-473
1950: n.º 474
1951: n.º 475-480
1952: n.º 481
1953: n.º 482-487
1954: n.º 488-491
1955: n.º 492-498
1956: n.º 499-500
1958-1972: n.º 501- 518
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 432, 433
1945: n.º 442
1946: n.º 448-451, 454
1947: n.º 458
1948: n.º 461, 464, 466
1949: n.º 469
1950: n.º 474 (especial dedicado a Castelao)
1951: n.º 476, 479, 480
1952: n.º 481
1953: n.º 482-487
1954: n.º 488-491
1955: n.º 492, 494, 496-498
1956: n.º 499, 500
1958: n.º 501
1961: n.º 503
1963: n.º 504-506
1964: n.º 507
1965: n.º 508
1968: n.º 509
1969: n.º 510-512
1970: n.º 513-515
1972: n.º 517, 518

números

[Carta de lectoras]

Nosa Terra, A ; nº 07(1882), pp. 2
| |