Subtítulo:

Periódico galego

Lema:
"¡Galicia! Nai e señora, sempre garimosa e forte; preto e lexos; onte, agora, mañán… na vida e na morte" (Ramón Cabanillas)
Principios do galeguismo. 1 - Galicia, unidade cultural. 2 - Galicia, pobo autónomo. 3 - Galicia, comunidade cooperativa. 4 - Galicia, cédula de universalidade
¡Bárbaros! Las ideas no se matan (Domingo F. Sarmiento)
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1942
Fin:
1972
Dirección
A. Fernández Prol
Manuel Pedreira
Bieito Cupeiro
Colaboración
A. Zapata García
Avelino Díaz
Manuel Beiras
X. Paz Lestón
Castelao
Antón Alonso Ríos
Ánxel Fole
Eliseo Alonso
Francisco Fernández del Riego
Gumersindo Sánchez Guisande
Isaac Díaz Pardo
Luís Seoane
Manuel María
Manuel Portela
Moisés da Presa
Ramón de Valenzuela
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Rey Baltar
Ramón Suárez Picallo
Ricardo Flores
Ricardo Palmás
Rodolfo Prada
Xerardo Álvarez Gallego
Xosé Núñez Búa
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego, algúns artigos de opinión aparecen traducidos ao castelán
Formato:
xornal, 33 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas. O n.º especial dedicado a Castelao ten 78 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación política, marcadamente nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, que retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega
Observacións:
Na última páxina aparece Nuestra Patria. No número 425 informan que o antigo Grupo Galleguista editara anteriormente dous números de A Nosa Terra en Bos Aires. Existe unha edición fascimilar desta publicación
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actualidade que complementan artigos e retratos de personalidades galeguistas
Publicidade:
Escasa, aparecen avisos de establecementos comerciais de emigrantes
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 432, 433
1945: n.º 442
1946: n.º 448-451, 454
1947: n.º 458
1948: n.º 461, 464, 466
1949: n.º 469
1950: n.º 474 (especial dedicado a Castelao)
1951: n.º 476, 479, 480
1952: n.º 481
1953: n.º 482-487
1954: n.º 488-491
1955: n.º 492, 494, 496-498
1956: n.º 499, 500
1958: n.º 501
1961: n.º 503
1963: n.º 504-506
1964: n.º 507
1965: n.º 508
1968: n.º 509
1969: n.º 510-512
1970: n.º 513-515
1972: n.º 517, 518
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso