Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Periódico semanal: Órgano de los intereses de su nombre
Periódico bisemanal: Órgano de los intereses de su nombre

Lema:
Todo por España y para Galicia
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
1ª época
Inicio:
1879
Fin:
1880
Fundación
César Cisneros;
Dirección
César Cisneros;
Rexencia
Bernardo Pereira y Bautista;
Administración
José S. Camba;
Propiedade
César Cisneros;
Colaboración
Alberto García Ferreiro; Alfredo Vicenti; Antonio Peñasco; Aurelio Ribalta; B. Barreiro de V.; Benigno Salgado Vázquez; F. Crespo; Genaro J. Calvo; Godofredo Coca; J. Muruais; Joaquín Castro Arias; José R. Fraga; Juan A. Freire; Juan R. Freire; Laureano M. Oucinde; Luis Williams; M. Martínez Alfonsín; Manuel Amor Meilán; Manuel J. Vila; R. G. Vicetto; Alfredo Brañas; César Cisneros; Manuel Murguía; Ricardo Conde; Valentín Lamas Carvajal; Waldo Álvarez Ínsua;
Periodicidade:
Semanal e quincenal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
38 x 27 cm.
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
1ª Época: Bos Aires: n.º solto: 3$, 1 mes: 12$, 1 trimestre: 30$ Campaña: n.º solto: 4$, 1 mes: 15$, 1 trimestre: 35$ Exterior: n.º solto: 0, 15$, 1 mes: 0, 50$, 1 trimestre: 1, 30$
Tiraxe:
3.000 exemplares
Redacción:
Perú, 239. Bos Aires
Perú, 940. Bos Aires
Imprenta:
Temple, 179, ½. Bos Aires.
Tipografía El Gallego, Perú, 940. Bos Aires.
Contido:
Primeira publicación galega editada en Arxentina, creada coa finalidade de informar da actualidade de Galicia e da colectividade aos emigrantes galegos. Dende a mesma, César Cisneros promove a fundación do Centro Galego, e describe as súas primeiras actividades. Inclúe novas de Galicia ("Ecos de Galicia") e informacións sobre as actividades dos emigrantes e da situación da colonia e Arxentina ("Cabos sueltos", "Semana humorística"), asumindo en varios artigos unha decidida defensa dos galegos emigrados. Tamén recolle noticias políticas (actividade parlamentaria de Eduardo Vicenti) ou que afecten aos emigrantes ("De la madre patria"). Contén numerosos traballos culturais, colaboracións literarias e notas bibliográficas. Completáse con artigos dedicados á muller ("Para el bello sexo"), páxinas de humor e seccións divulgativas. Publica, por entregas, obras literarias (El tesoro de Anita) e históricas (Historia de Galicia de Manuel Murguía).
Observacións:
Ten tres épocas: 1ª Época: 1879-1880 2ª Época: 1883 3ª Época: 1888-1889 Posteriormente, en 1895, haberá unha cuarta etapa editada en Montevideo Inclúe un listado de subscritores para a "Imprenta de El Gallego"
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Abundante, inclúe anuncios de establecementos comerciais, librarías, talabartarías, compañías de navegación, bancos e profesionais liberais.
Relacionadas:
Gallego, El. [2ª época], 1883 (1ª etapa: 1879; 2ª etapa: 1883; 3ª etapa: 1888. Todas en Bos Aires. 4ª etapa en Montevideo, 1895-); Gallego, El. [3ª época], 1888 (1ª etapa: 1879; 2ª etapa: 1883; 3ª etapa: 1888. Todas en Bos Aires. 4ª etapa en Montevideo, 1895- ); Gallego, El. [4ª época], 1895 (Esta publicación foi fundada en Bos Aires por César Cisneros Luces. Ten catro etapas, a 4ª desenvolveuse en Montevideo, cando o seu director se trasladou a Uruguai.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1ª Época
1879: n.º 1-36
1880: n.º 37-53
Ano II: 1880: n.º 1-21