Subtítulo:

Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas

Lema:
Falareilles da patria aos desterrados, da libertade e redencións aos servos (Curros Enríquez).
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1930
Dirección
Avelino Díaz
Domingo Cubeiro
Arturo Cuadrado
Eduardo Blanco Amor
Colaboración
A. Zapata García
Alfonso Camín
Alfonso Gayoso Frías
Ángel R. Barbato
Ángel Viso
Avelino Díaz
Avelino Rodríguez Elías
Benito A. García
Francisco Graña
Hugo Triviella
Jesús Calviño de Castro
José Conde
Juan Carballeira
L. Santiso Girón
Lino Pérez
Luis Alberto Quesada
M. Fernández Couselo
M. Groba
Manuel Campos Couceiro
Manuel Cao Turnes
Manuel Celso Garrido
Manuel Mosquera
Manuel Porrúa
Manuel Ucha
Pedro Campos Couceiro
Ramón Silva
Severino Gallego
Xosé B. Abraira
Alexandre Bóveda
Castelao
Álvaro de las Casas
Andrés Beade
Antón Villar Ponte
Ben-Cho-Shey
Constantino Sánchez Mosquera
Eliseo Pulpeiro
Emilio Pita
Francisco Fernández del Riego
José Blanco Amor
Juan Rof
Luís Seoane
Luís Tobío Campos
Manuel Lueiro Rey
Manuel Portela
Moisés da Presa
Pablo Neruda
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Rey Baltar
Ramón Suárez Picallo
Roberto Blanco Torres
Vicente Risco
Vicente Rojo
Periodicidade:
Irregular, con saída semanal ou quincenal. Nos últimos anos non tiña ningún tipo de periodicidade
Idioma:
Predomino do castelán
Formato:
56 x 42 cm. 43 x 32 cm. 41 x 29 cm.
Extensión:
12 páxinas, pero co tempo hai números con menos páxinas
Prezo:
1931: 0,10$; trimeste: 1,50$; semestre: 3$; anual: 5$
Lugares de distribución:
Ten axentes en Montevideo, Mar do Prata, Rosario etc.
Redacción:
Chacabuco, 955. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Este xornal foi editado pola Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina en 1930, como unha continuación de El Despertar Gallego, antigo voceiro da Federación desde 1922 ata a publicación deste semanal. Concede unha especial atención á situación española, con informacións e comentarios sobre a mesma, nos que, a pesar dos cambios de tendencia ideolóxica da Federación, manifesta claramente o seu republicanismo e tras a guerra civil española, a súa oposición á política franquista. Informa das actividades da Federación e das sociedades que forman parte dela ("Crónicas de Sociedades federadas"), noticias de Galicia e da situación da colectividade (criticando a determinadas asociacións polos seus postulados políticos). Tamén inclúe artigos literarios e culturais, que ocupan xeralmente a última páxina da publicación ("Artes y Letras").
Nos anos 1943 e 1944, por problemas de carácter político, tivo que cambiar a súa cabeceira e pasou a denominarse Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas e Acción Gallega.
Ilustracións:
Escasas; viñetas, debuxos, fotografías de Galicia e de persoeiros galegos e españois
Publicidade:
Anuncios comerciais, profesionais para emigrantes (contadores, escribanos, venda de terras etc.), compañías de navegación e axencias de viaxes
Relacionadas:
Despertar Gallego, El. 1922 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Acción Gallega. [2ª época], 1926 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas. [1ª época], 1943 (Cambio de título da mesma publicación por motivos políticos)
Acción Gallega. 1944 (Cambio de título da mesma publicación por motivos políticos)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1930: n.º 184-187
1931: n.º 188-239
1932: n.º 240-291
1933: n.º 292-344
1934: n.º 345-396
1935: n.º 397-448
1936: n.º 449-500
1937: n.º 501-550
1938: n.º 551-602
1939: n.º 604-655
1940: n.º 656-684, 686-707
1941: n.º 708-738, 740-745, 747-759
1942: n.º 760-811
1943: n.º 812-840, 842-845,847-861
1944: n.º 865-886
1945: n.º 887-937
1946: n.º 938-987
1947: n.º 988-1034
1948: n.º 1035-1069
1949: n.º 1070-1097
1950: n.º 1100-1131
1951: n.º 1132-1166
1952: n.º 1167-1194
1953: n.º 1195-1215
1954: n.º 1217-1240
1955: n.º 1241-1261
1956: n.º 1262-1275
1957: n.º 1276-1286
1958: n.º 1287-1298
1959: n.º 1299-1307
1960: n.º 1308-1319
1961: n.º 1320-1331
1962: n.º 1332-1338
1963: n.º 1339-1347
1964: n.º 1348-1354
1965: n.º 1355-1361
1966: n.º 1362-1367
1967: n.º 1368-1370
1968: n.º 1372-1378
1969: n.º 1379-1385
1970: n.º 1386-1390
1971: n.º 1391-1400
1972: n.º 1401-1407, 1409
1973: n.º 1410-1419
1974: n.º 1420-1431
1975: n.º 1432-1438
1976: n.º 1439-1444
1977: n.º 1445-1451
1978: n.º 1452-1458
1979: n.º 1459-1464
1980: n.º 1465-1471
1981: n.º 1472-1476
1982: n.º 1480-1481
1983: n.º 1483
1984: n.º 1484, 1485
1985: n.º 1486-1490
1986: n.º 1491-1495
1987: n.º 1496-1498
1988: n.º 1499, 1500
1989: n.º 1501, 1503
Nova etapa
2005: n.º 9
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso