Lema:
Falareilles da patria aos desterrados, da libertade e redencións aos servos (Curros Enríquez).
Subtítulo:
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1930
Ano de inicio:
1930
Dirección:
Avelino Díaz; Domingo Cubeiro; Arturo Cuadrado ; Eduardo Blanco Amor ;
Colaboración:
A. Zapata García; Alfonso Camín; Alfonso Gayoso Frías; Andrés Beade; Ángel R. Barbato; Ángel Viso; Avelino Díaz; Avelino Rodríguez Elías; Ben-Cho-Shey; Benito A. García; Constantino Sánchez Mosquera; Eliseo Pulpeiro; Francisco Graña; Hugo Triviella; Jesús Calviño de Castro; José Conde; Juan Carballeira; Juan Rof Codina; L. Santiso Girón; Lino Pérez; Luis Alberto Quesada; M. Fernández Couselo; M. Groba; Manuel Campos Couceiro; Manuel Cao Turnes; Manuel Celso Garrido; Manuel Mosquera; Manuel Porrúa; Manuel Portela Valladares; Manuel Ucha; Pedro Campos Couceiro; Ramón Silva; Severino Gallego; Xosé B. Abraira; Alexandre Bóveda ; Castelao ; Álvaro de las Casas ; Antón Vilar Ponte ; Emilio Pita ; Francisco Fernández del Riego ; José Blanco Amor ; Luís Seoane ; Luís Tobío Campos ; Manuel Lueiro Rey ; Moisés da Presa ; Pablo Neruda ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Rey Baltar ; Ramón Suárez Picallo ; Roberto Blanco Torres ; Vicente Risco ; Vicente Rojo ;
Periodicidade:
Irregular, con saída semanal ou quincenal. Nos últimos anos non tiña ningún tipo de periodicidade
Idioma:
Predomino do castelán
Formato:
56 x 42 cm. 43 x 32 cm. 41 x 29 cm.
Extensión:
12 páxinas, pero co tempo hai números con menos páxinas
Prezo:
1931: 0,10$; trimeste: 1,50$; semestre: 3$; anual: 5$
Lugares de distribución:
Ten axentes en Montevideo, Mar do Prata, Rosario etc.
Redacción:
Chacabuco, 955. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Este xornal foi editado pola Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina en 1930, como unha continuación de El Despertar Gallego, antigo voceiro da Federación desde 1922 ata a publicación deste semanal. Concede unha especial atención á situación española, con informacións e comentarios sobre a mesma, nos que, a pesar dos cambios de tendencia ideolóxica da Federación, manifesta claramente o seu republicanismo e tras a guerra civil española, a súa oposición á política franquista. Informa das actividades da Federación e das sociedades que forman parte dela ("Crónicas de Sociedades federadas"), noticias de Galicia e da situación da colectividade (criticando a determinadas asociacións polos seus postulados políticos). Tamén inclúe artigos literarios e culturais, que ocupan xeralmente a última páxina da publicación ("Artes y Letras"). Nos anos 1943 e 1944, por problemas de carácter político, tivo que cambiar a súa cabeceira e pasou a denominarse Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas e Acción Gallega.
Ilustracións:
Escasas; viñetas, debuxos, fotografías de Galicia e de persoeiros galegos e españois
Publicidade:
Anuncios comerciais, profesionais para emigrantes (contadores, escribanos, venda de terras etc.), compañías de navegación e axencias de viaxes
Números consultados:
1930: n.º 14, 184-187
1931: n.º 188-239
1932: n.º 240-291
1933: n.º 292-344
1934: n.º 345-396
1935: n.º 397-448
1936: n.º 449-500
1937: n.º 501- 550
1938: n.º 551-602
1939: n.º 604-655
1940: n.º 656- 684, 686-707
1941: n.º 708-738, 740-745, 747-759
1942: n.º 760-811
1943: n.º 812-840, 842-845,847-861
1944: n.º 865- 886
1945: n.º 887-937
1946: n.º 938-987
1947: n.º 988-1034
1948: n.º 1035-1069
1949: n.º 1070-1097
1950: n.º 1100-1131
1951: n.º 1132-1166
1952: n.º 1167-1194
1953: n.º 1195-1307
1954: n.º 1217-1240
1955: n.º 1241-1261
1956: n.º 1262-1275
1957: n.º 1276-1286,
1958: n.º 1287-1298
1959: n.º 1299-1307
1960: n.º 1308-1319
1961: n.º 1320-1331,
1962: n.º 1332-1338
1963: n.º 1339-1347
1964: n.º 1348-1354
1965: n.º 1355-1361
1966: n.º 1362-1367
1967: n.º 1368-1370
1968: n.º 1372-1378
1969: n.º 1379,1381-1385
1970: n.º 1386-1390
1971: n.º 1391-1400
1972: n.º 1401-1407, 1409
1973: n.º 1410-1419
1974: n.º 1420-1431
1975: n.º 1432-1438
1976: n.º 1439-1444
1977: n.º 1445-1451
1978: n.º 1452-1458
1979: n.º 1459-1464
1980: n.º 1465-1471
1981: n.º 1472-1476
1982: n.º 1480, 1481
1983: n.º 1483
1984: n.º 1484, 1485
1985: n.º 1486-1490
1986: n.º 1491-1495
1987: n.º 1496-1498
1988: n.º 1499, 1500
Relacionadas:
Despertar Gallego, El. 1922 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Acción Gallega. [2ª época], 1926 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas. [1ª época], 1943 (Cambio de título da mesma publicación por motivos políticos)
Acción Gallega. 1944 (Cambio de título da mesma publicación por motivos políticos)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Fundación 10 de marzo , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1930: n.º 184-187
1931: n.º 188-239
1932: n.º 240-291
1933: n.º 292-344
1934: n.º 345-396
1935: n.º 397-448
1936: n.º 449-500
1937: n.º 501-550
1938: n.º 551-602
1939: n.º 604-655
1940: n.º 656-684, 686-707
1941: n.º 708-738, 740-745, 747-759
1942: n.º 760-811
1943: n.º 812-840, 842-845,847-861
1944: n.º 865-886
1945: n.º 887-937
1946: n.º 938-987
1947: n.º 988-1034
1948: n.º 1035-1069
1949: n.º 1070-1097
1950: n.º 1100-1131
1951: n.º 1132-1166
1952: n.º 1167-1194
1953: n.º 1195-1215
1954: n.º 1217-1240
1955: n.º 1241-1261
1956: n.º 1262-1275
1957: n.º 1276-1286
1958: n.º 1287-1298
1959: n.º 1299-1307
1960: n.º 1308-1319
1961: n.º 1320-1331
1962: n.º 1332-1338
1963: n.º 1339-1347
1964: n.º 1348-1354
1965: n.º 1355-1361
1966: n.º 1362-1367
1967: n.º 1368-1370
1968: n.º 1372-1378
1969: n.º 1379-1385
1970: n.º 1386-1390
1971: n.º 1391-1400
1972: n.º 1401-1407, 1409
1973: n.º 1410-1419
1974: n.º 1420-1431
1975: n.º 1432-1438
1976: n.º 1439-1444
1977: n.º 1445-1451
1978: n.º 1452-1458
1979: n.º 1459-1464
1980: n.º 1465-1471
1981: n.º 1472-1476
1982: n.º 1480-1481
1983: n.º 1483
1984: n.º 1484, 1485
1985: n.º 1486-1490
1986: n.º 1491-1495
1987: n.º 1496-1498
1988: n.º 1499, 1500
1989: n.º 1501, 1503
Nova etapa
2005: n.º 9

números

Presuntas vítimas

Galicia ; nº 280(1909), pp. 6
| |
Xogo literario

Galicia ; nº 17(1978), pp. 43
| |