Galicia en América

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1901
Dirección
Manuel Nóvoa Costoya
Contido:
Publicación editada por Manuel Nóvoa Costoya, que aparece nos primeiros días de 1901.