El Eco de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de los gallegos residentes en las Repúblicas Sudamericanas
Órgano de los gallegos y Decano de la prensa Española en Sud América
Decano de la prensa gallega en América y de la española en Sur América

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1892
Fin:
1926
Fundación
José María Cao
Dirección
José María Cao
Manuel Castro López
Propiedade
Manuel Castro López
Colaboración
Alberto García Ferreiro
Augusto Verdía
Benigno Teijeiro Martínez
Benjamín Martínez Cadilla
Federico Maciñeira
Francisco Suárez Salgado
Godofredo Coca
J. Barcia Caballero
José B. Casas
José Rumbo
José Villamil y Castro
Juan Pan Mosquera
Julio Dávila
Luis Williman
M. Casas Fernández
Manuel A. Salgueiro
Numael Esper
R. Conde Salgado
Ricardo Pérez
Rogelio Rivero
Victorino de la Riega
José María Cao
Manuel Curros Enríquez
Manuel Murguía
Ramón Castro López
Salvador Cabeza de León
Valentín Lamas Carvajal
Waldo Álvarez Ínsua
Secretaría de redacción
Luis Williman
Sinatura de artigos reproducidos
Teodosio Vesteiro Torres
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración en galego
Extensión:
Xeralmente, entre 8 e 12 páxinas, que poden achegarse ás 16. Nos primeiros números só ten 4 páxinas.
Prezo:
Capital: n.º solto: 0,20$; trimestre: 1,50$; en provincias: semestre: 4,00$; Exterior: 2,00$ ouro
Redacción:
Belgrano, 929. Bos Aires
Chacabuco, 345. Bos Aires
Chile, 592. Bos Aires
Perú, 321. Bos Aires
Rodríguez Peña, 142, 2º. Bos Aires
Valcarce, 180. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
A publicación caracterízase por unha liña editorial moi definida na defensa de Galicia e dos galegos, e por tratar de recuperar o prestixio de Galicia en América. Por estas razóns, ao lado das seccións puramente informativas da actualidade de Galicia e da colectividade ("Noticias de Galicia", "Notas Bonaerenses"), conta con importantes colaboracións de intelectuais galegos que abordan temas galegos, a súa cultura, a súa historia, a súa lingua e literatua, as tradicións populares, colaboracións literarias, etc. Cómpre destacar os artigos de M. Castro López sobre o papel dos galegos en Arxentina, moitos deles posteriormente publicados como libros ou folletos.
Ilustracións:
Moi escasas, ademais da ilustración do título, inclúe gravados de personalidades galegas e vistas de Galicia
Publicidade:
Localizada nas páxinas finais da publicación, aparecen anuncios de establecementos comerciais, compañías de navegación, bancos, casas de xiros, profesionais, talabartarías, productos de consumo etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1892: n.º 1-43
1893: n.º 44-63, 69-73, [38], [73], [70], 71-79 (erros tipográficos nos meses de setembro e outubro)
1894: n.º 80-115
1895: n.º 116-151
1896: n.º 152-154
1897: n.º 196, 198-223
1898: n.º 224-259
1899: n.º 260-282, 284-295
1900: n.º 296-300, 302-307, 309-315, 317-331
1901: n.º 333-367
1902: n.º 368-400, 402, 403
1903: n.º 404-409, 411-439
1904: n.º 440-442, 444, 446-450, 453, 455, 456, 459, 475
1905: n.º 481, 485, 489, 496-498, 500-511
1906: n.º 512-518, 521-523, 526, 528-532, 534-536, 538-544, 547
1907: n.º 548, 550-556, 558-571, 575-583
1908: n.º 584-596, 599, 601, 603, 609, 610, 613-616, 618, 619
1909: n.º 620-631, 633-653, 655
1910: n.º 656-662, 664, 666-672, 674, 675, 677, 679-684, 686, 690, 691
1911: n.º 692-696, 700, 701, 703-705, 710, 712-719, 721-726
1912: n.º 755-756
1913: n.º 763, 772, 776, 791-794, 796-798
1914: n.º 799-812, 814-817, 819-834
1915: n.º 835-850, 852-863, 865-870
1916: n.º 871-884, 895, 897-900, 902-906
1917: n.º 907-939, [939], 941
1918: n.º 942-977
1919: n.º 990-1006, 1010-1016
1920: n.º 1017-1052
1921: n.º 1053-1078, 1088-1096
1922: n.º 1097-1132
1923: n.º 1133-1164, [6115-6118]
1924: n.º [6119-6121], 1172-1204
1925: n.º 1205-1239
1926: n.º 1240-1258