Correo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico regional de mayor circulación en Sud América
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico español de mayor circulación en la Argentina y Uruguay

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1908
Fin:
1945
Fundación
J. Vázquez Romaguera; José Ramón Lence;
Dirección
José Ramón Lence;
Administración
J. Vázquez Romaguera;
Colaboración
Avelino Ribalta; Avelino Rodríguez Elías; Francisco Camba; Honorato González; J. Morales Navas; Joaquín R. Rodríguez; Luis Antón del Olmet; Luis Sánchez Abal; R. Altamira; R. Parda; Basilio Álvarez Rodríguez; Eduardo Blanco Amor; Emilia Pardo Bazán; Julio Camba; Manuel Casás Fenández; Ramón Cabanillas; Ramón María Valle-Inclán; Ramón Suárez Picallo; Roberto Blanco Torres; Xavier Bóveda;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
xornal, 57 cm.
Extensión:
Variable, entre 6 e 20 páxinas, que se incrementan nos números extraordinarios
Prezo:
1919: trimestre: 1, 50$; en Uruguai: 1, 20$ ouro; en Europa : 6, 00$. En 1924: n.º solto: 10 centavos
Lugares de distribución:
Ten axencias en Rosario de Santa Fe e Montevideo
Redacción:
Alsina, 438. Bos Aires
Belgrano, 786. Bos Aires
Mayo (Avenida), 1370. Bos Aires
Rivadavia, 655. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de información xeral, que recolle as actividades das diferentes institucións de emigrantes, e as novas acaecidas na colectividade galega en todo o ámbito do Río da Prata ("Sociedades", "Noticias varias", etc.). Informacións que se complementan con notas sociais e biográficas, noticias de interese para emigrantes (proxectos de lei, búsquedas de persoas, información consular, etc.) e novas locais, principalmente culturais e recreativas (teatro, hipódromo, etc.). Tamén inclúe noticias da actualidade galega ("Información Regional" ou "De Interés Regional") e comentarios sobre a súa situación social, política e económica, que cobren unha parte importante da publicación. Por último, contén diferentes colaboracións e artigos que se achegan á realidade cultural galega e traballos de creación literaria. A orientación ideolóxica da revista asume posturas galeguistas e mesmo republicanas durante a ditadura de Primo de Rivera, ata tomar postura en 1936 a favor do bando "nacional". Posteriormente, en 1945 pasa a denominarse Nuevo Correo, que foi dirixido por Braulio Díaz Sal, e máis adiante convértese no Faro de España.
Ilustracións:
Escasas, fotografías sociais, retratos de personalidades, motivos galegos etc.
Publicidade:
Abundante, aparecen anuncios de establecementos comerciais, bancos, compañías de navegación, profesionais etc.
Relacionadas:
Nuevo Correo. 1945 (Nuevo Correo é unha continuación de Correo de Galicia. Compartiron director, José Lence.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1908: n.º 1-41
1911: n.º 223
1919: n.º 677-685, 689-698, 694-706
1920: n.º 712-766
1921: n.º 768-771, 773-785, 787-819
1922: n.º 822-873
1923: n.º 874, 877-925
1924: n.º 926-977
1925: n.º 978-1040
1926: n.º 1041-1092
1927: n.º 1093-1144
1928: n.º 1145-1196
1929: n.º 1199-1249
1931: n.º 1302-1353
1932: n.º 1354-1405
1933: n.º 1406-1458
1934: n.º 1459-1471, 1477-1510
1935: n.º 1511-1542, 1544-1559, 1561, 1562
1936: n.º 1563-1603, 1611-1614
1937: n.º 1615-1617, 1619-1622, 1626-1627, 1631-1656, 1659-1661, 1663-1665
1938: n.º 1668, 1675-1678, 1681, 1682, 1703
1939: n.º 1720-1724, 1726-1730, 1732, 1734-1751, 1753, 1755-1762, 1764-1766
n. 001

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 001 1908
n. 002 1908
n. 003 1908
n. 004 1908
n. 005 1908
n. 006 1908
n. 007 1908
n. 008 1908
n. 009 1908
n. 010 1908
n. 011 1908
n. 012 1908
n. 013 1908
n. 014 1908
n. 015 1908
n. 016 1908
n. 017 1908
n. 018 1908
n. 019 1908
n. 020 1908
n. 021 1908
n. 022 1908
n. 023 1908
n. 024 1908
n. 025 1908
n. 026 1908
n. 027 1908
n. 028 1908
n. 029 1908
n. 030 1908
n. 031 1908
n. 032 1908
n. 033 1908
n. 034 1908
n. 035 1908
n. 036 1908
n. 037 1908
n. 038 1908
n. 039 1908
n. 040 1908
n. 041 1908
n. 223 1911