El Despertar Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Entre outros:
Si usted fuese buen GALLEGO no se manifestaría ofendido cuando alguien notando en usted el torpe afán de ocultar su origen, le llama, seguro de que le hiere: ¡Gallego!
Sen proclamar o dereito dos povos a separarse da metrópole, non hai internacionalismo posibel
Subtítulo:
Órgano mensual de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en la República Argentina
Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en la República Argentina
A partir do n.º 120: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1922
Data de fin:
1930
Ano de inicio:
1922
Ano de fin:
1930
Dirección:
Antón Alonso Ríos;
Colaboración:
Agustín Infante; Ángel Hermida; Antón Alonso Ríos; Carlos Malagarriga; Fiz Mosteiro; Gabriel Alomar; J. I. Rivadulla; J. León Suárez; José A. Rivas; Lino Pérez; Luis Peña Novo; M. Caamaño Devesa; Marcelino Domingo; Miguel Navas; Miguel Revestido; Pedro Campos Couceiro; Ramón Villar Ponte; Sebastián Guerrero; V. Paz Infante; Vicente Barros; Xesús Calviño Castro; Antón Vilar Ponte ; Eduardo Blanco Amor ; Emilio Pita ; Fernando de los Ríos ; Julio Sigüenza ; Luis Araquistain ; Ramón Otero Pedrayo ; Waldo Álvarez Ínsua ;
Periodicidade:
Mensual, aparece o primer domingo de cada mes; Quincenal, aparece o primeiro e terceiro domingo de cada mes
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego, utilización que se incrementa desde o n.º 150
Formato:
xornal, 59 x 40 cm.
Extensión:
Variable, entre 6 e 8 páxinas
Prezo:
10 cts. ; gratuíta para os socios
Tiraxe:
1930: 15.000 exemplares
Redacción:
Belgrano, 1732. Bos Aires
Perú, 359. Bos Aires
Salta, 1185. Bos Aires
Imprenta:
Talleres La Vanguardia, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que inclúe crónicas e noticias das actividades das sociedades federadas ("De las Sociedades Federadas", "Federadas") e das sociedades que a conforman; información interna da Federación (informes da xunta executiva, consello federal, asembleas, debates, disensións internas etc.); información local galega e da propia colectividade (na que critica o papel das autoridades consulares); artigos de carácter político, nos que se reflexiona sobre a situación galega e española desde unha perspectiva agrarista (mesmo recollendo ou facendo chamamentos á mobilización agraria). Tamén inclúe traballos de temática variada sobre a instrución, a cooperación, o antiimperialismo, etc. A publicación, igual que a propia federación, evoluciona dende unha perspectiva socialista a ter unha orientación nacionalista, o que provoca numerosas controversias na mesma, que rematarán coa ruptura da Federación, continuando El Despertar Gallego como voceiro do sector nacionalista.
Observacións:
Non aparece expresamente o director, só mencións soltas a Pedro Campos Couceiro, Antón Alonso Ríos, Avelino Díaz, e á dimisión de Sebastian Guerrero.
Ilustracións:
Escasas. Aparecen fotografías de personalidades españolas e de actos sociais, estas últimas localizadas principalmente nas crónicas das entidades federadas, onde tamén se reproducen retratos de asociados.
Publicidade:
Escasa, destacan os anuncios de compañías de navegación, de casas de banquetes, grupos musicais, profesionais e de establecementos comerciais (cafés, librarías, xastrarías etc.)
Números consultados:
1922: n.º 3, 9, 11-12
1923: n.º 13-22
1926: n.º 88
1927: n.º 90-91, 103
1928: n.º 120, 122-123, 17, 130, 133-134, 137
1929: n.º 138-146, 149-151, 153, 155, 156, 158-159, 161
1930: n.º 162, 165, 179, 182-183
Relacionadas:
Acción Gallega. [2ª época], 1926 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Galicia. 1930 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1922: n.º 3, 9, 11, 12
1923: n.º 13-24
1924: n.º 25-42
1925: n.º 43-66
1926: n.º 67-89
1927: n.º 90-113
1928: n.º 114-137
1929: n.º 138-161
1930: n.º 163-183

números