El Despertar Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano mensual de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en Buenos Aires
A partir do n.º 23: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en la República Argentina
A partir do n.º 120: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina

Lema:
Entre outros:
Si usted fuese buen GALLEGO no se manifestaría ofendido cuando alguien notando en usted el torpe afán de ocultar su origen, le llama, seguro de que le hiere: ¡Gallego!
Sen proclamar o dereito dos povos a separarse da metrópole, non hai internacionalismo posibel
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1922
Fin:
1930
Dirección
Antón Alonso Ríos
Colaboración
Agustín Infante
Ángel Hermida
Carlos Malagarriga
Fiz Mosteiro
Gabriel Alomar
J. I. Rivadulla
J. León Suárez
José A. Rivas
Lino Pérez
M. Caamaño Devesa
Marcelino Domingo
Miguel Navas
Miguel Revestido
Pedro Campos Couceiro
Sebastián Guerrero
V. Paz Infante
Vicente Barros
Xesús Calviño Castro
Antón Alonso Ríos
Antón Villar Ponte
Eduardo Blanco Amor
Emilio Pita
Fernando de los Ríos
Julio Sigüenza
Luis Araquistain
Luís Peña
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Villar Ponte
Waldo Álvarez Ínsua
Comezo-cese:
1922-1930
Periodicidade:
Mensual, aparece o primer domingo de cada mes. Dende xullo de 1924: Quincenal, aparece o primeiro e terceiro domingo de cada mes
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego, utilización que se incrementa desde o n.º 150
Formato:
xornal, 59 x 40 cm.
Extensión:
Variable, entre 6 e 8 páxinas
Prezo:
10 cts. ; gratuíta para os socios
Tiraxe:
1930: 15.000 exemplares
Redacción:
Belgrano, 1732. Bos Aires
Perú, 359. Bos Aires
Salta, 1185. Bos Aires
Imprenta:
Talleres La Vanguardia, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que inclúe crónicas e noticias das actividades das sociedades federadas ("De las Sociedades Federadas", "Federadas") e das sociedades que a conforman; información interna da Federación (informes da xunta executiva, consello federal, asembleas, debates, disensións internas etc.); información local galega e da propia colectividade (na que critica o papel das autoridades consulares); artigos de carácter político, nos que se reflexiona sobre a situación galega e española desde unha perspectiva agrarista (mesmo recollendo ou facendo chamamentos á mobilización agraria). Tamén inclúe traballos de temática variada sobre a instrución, a cooperación, o antiimperialismo, etc. A publicación, igual que a propia federación, evoluciona dende unha perspectiva socialista a ter unha orientación nacionalista, o que provoca numerosas controversias na mesma, que rematarán coa ruptura da Federación, continuando El Despertar Gallego como voceiro do sector nacionalista.
Observacións:
Non aparece expresamente o director, só mencións soltas a Pedro Campos Couceiro, Antón Alonso Ríos, Avelino Díaz, e á dimisión de Sebastian Guerrero.
Ilustracións:
Escasas. Aparecen fotografías de personalidades españolas e de actos sociais, estas últimas localizadas principalmente nas crónicas das entidades federadas, onde tamén se reproducen retratos de asociados.
Publicidade:
Escasa, destacan os anuncios de compañías de navegación, de casas de banquetes, grupos musicais, profesionais e de establecementos comerciais (cafés, librarías, xastrarías etc.)
Relacionadas:
Acción Gallega. [2ª época], 1926 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Galicia [Bs As 1930]. 1930 (Outro voceiro da Federación de Sociedades Gallegas en Arxentina.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1922: n.º 1-12
1923: n.º 13-24
1924: n.º 25-42
1925: n.º 43-66
1926: n.º 67-89
1927: n.º 90-113
1928: n.º 114-137
1929: n.º 138-161
1930: n.º 163-183

números