Nueva Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Periodicidade:
Bimestral
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada conxuntamente por varias Sociedades galegas.