Nueva Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Periodicidade:
Bimestral
Contido:
Publicación editada conxuntamente por varias Sociedades galegas.