El Estradense

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación mensual del Centro Cultural del Partido de La Estrada

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1980
Dirección
Teodoro García
Colaboración
Castelao Bragaña
Graciela González
Gumersindo Brea Romero
M. Rey Flores
Manuel Conde González
Manuel Cordeiro
Corresponsalía
María Dolores González Loureiro, Toedo (A Estrada)
Publicidade
María Palermo
Redacción
Alicia González
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
22 x 17 cm
Extensión:
52 páxinas
Tiraxe:
Entre 700 (n.º 74) e 1.000 exemplares (n.º 54)
Redacción:
México, 2849-51. Bos Aires
Imprenta:
SIMIL, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria, na que a maior parte dos contidos versan sobre as actividades e labor da institución editora. Tamén informa da actualidade galega e da comarca da Estrada (tomando como referencia as noticias recollidas da prensa galega). O resto da publicación son artigos de temática moi diversa (entrevista ó alcalde, historia e actualidade da Estrada, Galicia, a emigración, o nadal, tradicións, cultura etc.), que se complementan con colaboracións literarias e páxinas de ocio e gastronomía
Ilustracións:
Escasas, inclúe debuxos, fotografías de Galicia e de personalidades galegas
Publicidade:
Escasa, aparecen anuncios comerciais variados, de almacéns, cafeterías, axencias de viaxes etc.
Relacionadas:
Boletín Centro Cultural del Partido de la Estrada. [1ª época], (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 5
1992: n.º 29, 31-33
1993: n.º 45
1994: n.º 54-56
1995: n.º 57-63
1996: n.º 73, 74