Vigo en Buenos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1918-Bodas de Diamante-1993

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1993
Fin:
1993
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías
C.E. Ferreiro
Carrera Vilaboa
Emilio Carballal
M. Alonso Figueroa
Luís Moure
Xosé Luís Méndez Ferrín
Sinatura de artigos reproducidos
Moisés da Presa
Víctor Luís Molinari
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 108 páxinas
Redacción:
Quintino Bocayuba, 522. Bos Aires
Imprenta:
Editora Fénix, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
A Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, publica esta revista no seu 75 aniversario. Ademais de relatar as diversas actividades organizadas, inclúe artigos referidos á sociedade e a súa historia. Tamén contén informacións sobre a situación da comraca e da cidade de Vigo e, en menor medida, de Galicia. Hai algúns textos literarios
Ilustracións:
Escasas, fotografías de Vigo, sociais e de actividades realizadas pola institución
Publicidade:
Moi numerosa e variada, establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo, axencias de viaxes, bancos etc.
Relacionadas:
Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires. 1968 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1968: Cincuentenario
1993: Bodas de diamante