Vigo en Buenos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1918-Bodas de Diamante-1993

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1993
Fin:
1993
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías
C.E. Ferreiro
Carrera Vilaboa
Emilio Carballal
M. Alonso Figueroa
Luis Moure-Mariño
Xosé Luís Méndez Ferrín
Sinatura de artigos reproducidos
Moisés da Presa
Víctor Luís Molinari
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 108 páxinas
Redacción:
Quintino Bocayuba, 522. Bos Aires
Imprenta:
Editora Fénix, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
A Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, publica esta revista no seu 75 aniversario. Ademais de relatar as diversas actividades organizadas, inclúe artigos referidos á sociedade e a súa historia. Tamén contén informacións sobre a situación da comraca e da cidade de Vigo e, en menor medida, de Galicia. Hai algúns textos literarios
Ilustracións:
Escasas, fotografías de Vigo, sociais e de actividades realizadas pola institución
Publicidade:
Moi numerosa e variada, establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo, axencias de viaxes, bancos etc.
Relacionadas:
Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires. 1968 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1968: Cincuentenario
1993: Bodas de diamante