Vigo en Buenos Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
1918-Bodas de Diamante-1993
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1993
Data de fin:
1993
Ano de inicio:
1993
Ano de fin:
1993
Colaboración:
Alfonso Gayoso Frías; C.E. Ferreiro; Carrera Vilaboa; Emilio Carballal; Luis Moure Mariño; M. Alonso Figueroa; Xosé Luís Méndez Ferrín ;
Sinatura de artigos reproducidos:
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán, con algúns artigos en galego
Formato:
28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 108 páxinas
Redacción:
Quintino Bocayuba, 522. Bos Aires
Imprenta:
Editora Fénix, Bos Aires. Arxentina.
Contido:
A Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, publica esta revista no seu 75 aniversario. Ademais de relatar as diversas actividades organizadas, inclúe artigos referidos á sociedade e a súa historia. Tamén contén informacións sobre a situación da comraca e da cidade de Vigo e, en menor medida, de Galicia. Hai algúns textos literarios
Ilustracións:
Escasas, fotografías de Vigo, sociais e de actividades realizadas pola institución
Publicidade:
Moi numerosa e variada, establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo, axencias de viaxes, bancos etc.
Números consultados:
1993: 1918-Bodas de Diamante-1993
Relacionadas:
Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires. 1968 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1968: Cincuentenario
1993: Bodas de diamante