Subtítulo:

Revista de Cultura Galega

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1993
Dirección
Jorge A. Landini
Manuel Corral Vide
Colaboración
Alfonso Vázquez-Monxardín
Andrea Ruiz
Carlos Cerqueira Vigo
Carlos Fernández
Carlos López
Cibran Silleiro
Eliseo Mauas
Federico Salesi
Fernando Linch
Gabriela Cameselles
Manuel Santos Bermúdez
Tini Araujo
Javier Vence
Manuel Mera
Rodolfo Alonso Ramos
Corresponsalía
Xan Leira, Galicia
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
Aproximadamente 50 páxinas
Prezo:
Distribución gratuíta para socios
Redacción:
Felipe Lavallese, 956. Bos Aires
Grecia, 4152. Bos Aires
Imprenta:
Mariano Más, México, 639. Bos Aires.
Contido:
Publicación cultural editada pola sociedade cultural Xeito Novo, que pretende a través da mesma achegar a realidade galega aos galegos de Bos Aires. A revista estrutúrase en seccións como: "Libros", "Actividade Cultural", "Música", "Idioma", "Costumbres" ou "Cine", que aproximan ao lector a diferentes aspectos da cultura galega, así como ás actividades realizadas na colectividade emigrada. Outro eixe básico é a recuperación da memoria histórica da emigración ("Testimonios", "Memoria", etc.). Noutras seccións abórdanse temas como a actualidade de Galicia, a gastronomía, rutas turísticas, a emigración etc.
Ilustracións:
Numerosas e de boa calidade, sobre todo nas páxinas centrais dedicadas ao turismo en Galicia, que inclúen unha ampla reportaxe fotográfica
Publicidade:
Abundante. Recolle anuncios moi variados, de establecementos comerciais, profesionais etc.
Relacionadas:
Xeito Novo. (Publicacións da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 1
1994: n.º 2-4