As Rías Baixas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Difusión del Centro Noia-Rianxo de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Coordinación
Santiago Laranga Arufe
Dirección
Santiago Laranga Arufe
Colaboración
Elda Beatriz Romero de Silva
Elena Vidal de Moares
Francisco Rey Tulio
Jorge Alberto Calvetti Mosquera
Julio César Pasquato
Liliana Elida Pomero Hurtado
María de la Esperanza González
Corresponsalía
David Otero, Rianxo
Francisco Martínez Martínez, Noia
Deseño gráfico
Alfredo Noya Abeijón
Jorge M. Fudin
Produción
Alfredo Noya Abeijón
Publicidade
Ángela Mosquera de Ramos
Cecilia Santos
Elena Vidal de Moares
Manuel Moraes Tubio
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algún artigo e colaboración literaria en galego
Formato:
28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 20 e 22 páxinas
Redacción:
General Urquiza, 1021. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria editada coa finalidade de achegar Galicia e a súa realidade aos seus integrantes. Aparecen artigos sobre o Camiño de Santiago, o Quinto Centenario, descricións das paisaxes galegas, lembranzas de emigrantes, definición da morriña, os galegos e o fútbol arxentino, entre outros. Tamén recolle informacións de utilidade para os emigrantes, páxinas de pasatempos, seccións para mulleres e noticias sociais
Observacións:
O n.º de 1992 consultado aparece como Suplemento de la Revista As Rías Baixas, n.º 1 (1992). Ten unha peor calidade de presentación e presenta un cambio de formato (22 x 17 cm)
Ilustracións:
Só aparecen na revista, sobre todo fotografías de actividades do Centro e sociais
Publicidade:
Moito máis numerosa na revista que no Suplemento, destacan os anuncios de establecementos comerciais
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1991: n.º 2
1993: n.º 3
1994: n.º 4