Correo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Del Grupo Nós de Buenos Aires

Lema:
Un medio para la expansión gallega en el mundo
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1995
Coordinación
Graciana Vázquez Villanueva
Jorge Naval Pérez
Jorge Navós
Rosa A. Puente
Dirección
Rodolfo A. González
Administración
José Calzado
Presidencia
Álvaro Campos
Colaboración
Graciana Vázquez Villanueva
Xosé M. Manteiga
Eduardo Vazquez
Ramón Suárez “O Muxo”
Rosa Puente
Victoria Besada
Deseño gráfico
Eva Pérez Paladino
Marcelo Pérez Paladino
Distribución
María del Carmen Muíño
Publicidade
Manuel Cordeiro
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
Variable, entre 12 e 32 páxinas
Prezo:
N.º 1: 1$; n.º 5: 2$; abono anual: 25$
Redacción:
Adolfo Alsina, 1729-35. Bos Aires
Imprenta:
Agencia Periodística CID-Diario del Viajero, Mayo (Avenida), 666. Bos Aires.
Talleres Diario La Prensa, Azopardo, 1729-1735. Bos Aires.
Contido:
Periódico de información xeral, que recolle principalmente as novas da colectividade e as actividades das diferentes institucións, visitas de personalidades etc. Tamén inclúe noticias da actualidade de Galicia (políticas, económicas, sociais) recollidas principalmente de medios periodísticos galegos. Outros artigos fan referencia á historia da colectividade, á cultura galega, á emigración, á cociña galega etc.
Observacións:
O n.º 10 é un especial con tapas en cor e diferente papel
Ilustracións:
Fotografías que complementan os diferentes artigos
Publicidade:
Abundante, avisos comerciais, axencias de viaxe, anuncios de profesionais, industria etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1996: n.º 2, 3, 5, 7-10
1997: n.º 11, 21, 22