Asociación Residentes de Mos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Memoria, Inventario y Balance

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1918
Comisión de prensa
Albino Täboas
Beatriz Táboas de Hafner
Gerardo Ucha Romero
María Esther Otero de Ricchiarelli
Mirtha L. Pérez
Oscar Otero
Ramón Maceira
Secretaría de redacción
Ángela Otero de Campos
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
28 x 20 cm.
Extensión:
Variable, entre 92 e 188 páxinas
Redacción:
Humberto I, 3051. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación societaria inclúe a memoria anual de actividades e o balance económico da sociedade. Ademais ten artigos de temática variada: noticias do Concello, entrevistas, saúdas e visitas de autoridades galegas, descricións de actos organizados e artigos divulgativos. Tamén aparecen recompilacións de artigos de prensa sobre a situación galega e as relacións de España con Arxentina, informacións de interese para emigrantes (axudas) noticias sociais, artigos culturais e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Abundantes fotografías de actos, tamén de personalidades galegas, "galería infantil" con fotos dos fillos e netos dos socios, sociais, etc.
Publicidade:
Moi abundante, principalmente de establecementos comerciais, aparecen tamén axencias de viaxes, bancos, produtos de consumo etc.
Relacionadas:
Voz de Mos, La. [1ª época], 1931 (Publicacións da mesma entidade editadas noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951
1952
1953
1957
1958
1959
1988: xullo
1989: 71 aniversario
1990: 72 aniversario
1993: 75 aniversario
1994: 76 aniversario
1995: 77 aniversario
1999: 81 aniversario
2002: 84 anviersario
2003: 85 aniversario
2004: 86 aniversario
2005: 87 aniversario
2006: 88 aniversario