El Primitivo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista mensual: Propiedad del Orfeón Gallego Primitivo

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1905
Dirección
A. Estrach. nº 30
N. Rodríguez. nº 30
Colaboración
E. Balás
E. Marquina
E. Zamacois
F. Martínez Santradan
Fabián Vidal
Galo Salinas
J. M. Riguera Montero
José M. González
José R. Lence
Juan Rivero
Julio R. Pedre
Justo S. López de Gomara
Luis de la Riega
Luis Taboada
M. Roberto Blanco Belmonte
Prudencio Rovira
Roxelio Lois
Emilia Pardo Bazán
Fortunato Cruces
Francisco Tettamancy
Joaquín de Arévalo
Julio Camba
Manuel Castro López
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con algún artigo en galego
Formato:
27 x 18 cm
Extensión:
Variable, entre 20 e 24 páxinas. Algún número especial chega ás 60 páxinas
Redacción:
Chacabuco, 966. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta y Librería J. Estrach, Humberto I, 966. Bos Aires.
Contido:
Publicación editada polo Orfeón Gallego Primitivo, que pretende achegar a realidade de Galicia aos seus asociados e facer unha defensa dos seus intereres. Reproduce diversos artigos sobre Galicia, a súa historia, a súa agricultura, a súa cultura etc.; ao mesmo tempo que polemiza sobre o galeguismo ou o nacionalismo catalán. Outros eixes básicos da publicación son as colaboracións literarias e as seccións divulgativas ("Curiosidades", "Mentiras y verdad", etc."). Inclúe información sobre a situación da colectividade e as actividades das entidades galegas, particularmente das realizadas pola propia sociedade editora. Por último, recolle noticias de interese para os emigrantes (indultos a prófugos, liñas de navegación, etc.) e novas da actualidade galega ("Miscelánea gallega").
O n.º 30, dedicado a conmemorar o 2 de maio de 1808, contén unicamente ensaios sobre a guerra da independencia e documentos históricos sobre esas datas.
Observacións:
O n.º 30 é un número extraordinario dedicado ao centenario do 2 de maio de 1808.
Ilustracións:
Moi escasas. Na portada aparece unha alegoría de Galicia. No interior reprodúcense retratos de personalidades galegas, vistas e escenas típicas de Galicia e algunha estampa artística. No número extraordinario de 1908 aumentan as ilustracións, que reproducen motivos da Guerra da Independencia.
Publicidade:
Máis da cuarta parte da publicación está destinada a avisos publicitarios, que xeralmente ocupan a totalidade da páxina e adoitan repetirse en varios números. Aparecen anuncios de produtos de consumo, talabartarías, xoiarías, imprentas, compañías de navegación, bancos, etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1905